Úterní Noční linka: Co je pro vás bohatství? A co chudoba?

Jak vy nahlížíte na bohatství a jak na chudobu? Co je pro vás bohatství a co chudoba? 

Na bohatství se můžeme dívat různě. Pro někoho to může být jen to, že je právě teď se svojí rodinou, že mají kde bydlet a jsou zdraví. V jistém smyslu je bohatství jen určitým stavem mysli, který vám umožní žít spokojeně a cítit se bohatě za všech okolností. Kdo se někdy ocitl tváří v tvář nemoci či ztrátě blízké osoby, ten jistě bude souhlasit, že bohatství není jen o penězích. Na druhou stranu, penězy můžeme podpořit své zdraví směrem k lepšímu.
Pokud se budeme bavit o bohatství ve smyslu finančního zabezpečení a peněz, je bohatství měřitelné spíše než v korunách, v měsících a letech a vzniká až tehdy, pokud nemusíte pracovat pro peníze, ale peníze pracují pro vás a můžete se díky tomu věnovat pouze tomu, čemu se sami věnovat chcete a co vás baví, a to pouze tehdy, když se vám chce. A zase je třeba podotknout, že každý máme jiné nároky a k životu potřebujeme podmínky rozdílné.