Úterní Noční linka: Dnes slaví Svatý Florián, patron hasičů

4. květen 2021

Máte ve své obci, městské části sbor dobrovolných hasičů? Jak hodnotíte jejich činnost? patříte mezi ně? Účastnili jste se také hasičských soutěží, či pomáhali organizovat hasičské akce? Pomohli někdy dobrovolní hasiči právě Vám?

Dobrovolné hasičské sbory v Čechách a na Moravě začaly vznikat od roku 1854, během dalších dvaceti let jich už bylo 107. Za první dobrovolný hasičský spolek na území tehdejšího Rakouska-Uherska, a tedy i Česka, bývá označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. V Praze byla první řádná požární záloha ustavena už v roce 1821. Jejími členy byli řemeslníci znalí práce s ohněm. V roce 1853 byla v Praze na Malé Straně vybráno 30 mužů, z nichž osm bylo vycvičeno speciálně pro hasičské práce. Ti také byli základem prvního placeného hasičského sboru v českých zemích, který 11. června 1881 zasahoval u požáru Národního divadla.

Sbory dobrovolných hasičů v mnoha zemích doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost firemních hasičských útvarů. V České republice jsou dobrovolné sbory součástí Integrovaného záchranného systému. Jsou právně samostatné nebo vznikají jako organizační složky občanských sdružení a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami. Kromě hašení požárů a likvidace jejich následků zasahují také v případech povodní, jiných živelních pohrom, ekologických havárií, pomáhají při dopravních nehodách, poskytují technickou pomoc.

Sbory dobrovolných hasičů se také, především v obcích podílejí významě na kulturním životě obce a pracují s dětmi, svými budoucími nástupci. A pravdou je a jistě potvrdí mnohý z vás, že bez dobrovolných hasičů a jejich činnosti by v obcích mnoho věcí opravdu nefungovalo. Jak fungují dobrovolní hasiči právě u vás?

Spustit audio