V řeči T. G. Masaryka, rodáka z Hodonína, se objevoval sympatický odlesk jeho moravského původu

30. říjen 2018

Zastavme se ještě jednou u prezidenta Masaryka a především u jeho češtiny, u způsobu, jakým mluvil a psal.

Čtěte takéMasaryk se vyjadřoval pádně, stručně, skečovitě. Byl nejen politickým, ale i jazykovým vzorem

Říkali jsme si minule, že Masaryk užíval jazyka velmi dobře, někdy až virtuózně. A přitom promlouval ke svým čtenářům a posluchačům jazykem, který byl například ve srovnání jazykem a stylem takového Františka Palackého neuvěřitelně odlehčený a pružný.

Když poslouchám nahrávky řeči prezidenta Masaryka z archivu Českého rozhlasu, musím ocenit i kultivovanost a kvalitu Masarykovy výslovnosti, melodie věty, členění textu, souvětí a vět na významové celky. A jako Moravanovi je mi sympatický občasný odlesk Masarykova moravského původu v jeho řeči. Všechno je to vlastně dost nesamozřejmé. Proč? Poslechněte si dnešní jazykové okénko.

Spustit audio