Včasnost diagnostiky je v případě Alzheimerovy choroby velmi důležitá

20. únor 2020

Alzheimerova choroba je neurogenerativní onemocnění mozku. Rizikovým faktorem číslo jedna je jednoznačně věk. Onemocnění je nevyléčitelné, existuje ale specifická léčba, která zmírňuje příznaky.

MUDr. Dagmar Malotová

„Většinou si všimne okolí, že člověku začne vypadávat krátkodobá paměť,“ říká MUDr. Dagmar Malotová z olomouckého AGE Centra. Nemoc přichází pozvolna, příznaky se mnohdy zaměňují za projevy stárnutí. Léčba je komplexní, její součástí je vedle léků i péče rodiny, sociální začleňování apod.

Alzheimercentrum v Zábřehu je zařízení, kam přicházejí lidé v nejrůznějších stádiích onemocnění. „Máme široké pole zaměstnanců – pracovníky sociální, rehabilitační a aktivizační a ošetřovatelé. Samozřejmě praktického lékaře, spolupracujeme i s psychiatry,“ vyjmenovává ředitelka Ing. Marie Vychopeňová.

Klienti tu žijí co možná nejběžnějším způsobem života.  Společně stolují, baví se, část programu patří rehabilitaci. „Každý den máme společné rozcvičky a cvičení,“ říká ředitelka zábřežského centra, která zdůrazňuje prospěšnost pohybu. Klienti vyhledávají pobyty venku a oblíbené jsou i společenské akce. „Základem naší práce je aktivizace, snažíme se, aby si každý člověk udržel své dovednosti a schopnosti co nejdéle,“ doplňuje Ing. Vychopeňová.

Zdravý životní styl - žít radostně, pozitivně, uměti si odpočinout, dělat věci, která nás těší, být empatičtí k ostatním - to je deviza pro to stárnout dobře a zdravě.

autor: voj
Spustit audio