Velikonoční pondělí s farářem Milanem Palkovičem

5. duben 2021

Ve Velkých Losinách už se po skoro dvaceti letech cítí jako doma. Zpočátku mu pomohli se tu zabydlet rodáci z jeho kraje od Bílých Karpat. Na faře, kterou neustále opravuje, se stará o maminku, které už je 98 let, o víkendech mu s péčí o ni pomáhají sourozenci, v pracovních dnech zase farníci.

Bydlí tu a pracuje i muž, který přišel o přístřeší. Na opravy a vylepšování domu přispívá příjem z pronájmu pokojů návštěvníkům podhorské obce. V části farní zahrady, kterou přes léto využívají také táborníci, se pasou ovce, za tratí na hektarovém restituovaném pozemku zase prasata.

Jaký byl ve farnosti letošní rok, co do současnosti proniká z pohnuté historie Velkých Losin, jak se tu žije? O tom nám pověděl pan farář při velikonoční návštěvě.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio