Větrný mlýn v Cholticích na Opavsku už obilí nemele. Rušno v něm je ale stále

19. květen 2016
Česko – země neznámá

V Cholticích na Opavsku najdete skutečného krasavce. Stojí na kopci a svými mohutnými lopatami majestátně zdraví kolemjdoucí. Řeč je o dřevěném větrném mlýnu. Je otočný, takže si ho mlynář mohl sám otočit proti větru. Nynější majitel, Radomír Romfeld, v něm už sice obilí nemele, ale rád mlýnem provází turisty.

Na území České republiky stávalo v minulosti na 900 větrných mlýnů. Z toho 700 na Moravě, v Čechách jen 200. Nejvíc jich bylo mezi Přerovem, Ostravou a Opavou. Náhorní plošina Nízkého Jeseníku v povodí horního toku řeky Odry byla dokonce pojmenována Moravské Holandsko. Hodně tam foukalo, a tak se i dobře mlelo. Jeden z nejkrásnějších a nejlépe dochovaných větrných mlýnů najdete v Cholticích.

Jde o mlýn německého typu (někdy se můžete setkat i s označením beraního či kozlečího), který v roce 1833 postavil Augustin Foltýn. Původně stál v nedalekém Sádku. O 45 let později ho majitel rozebral a převezl právě do Choltic.

Novým majitelem mlýna se stal František Romfeld, pradědeček současného vlastníka. Není známo, zda jej od Foltýna koupil, či vyhrál v kartách. Kupní smlouva se totiž nedochovala.

Přestože je mlýn dřevěný, vyhnuly se mu jak požáry, tak ničivé bouřky. Jen v padesátých letech se jeho kolo nadobro zastavilo. S kolektivizací a vznikem JZD a také se zavedením elektřiny odpadla potřeba drobných sedláků nechat si ve mlýně semlít obilí. Posledním mlynářem byl otec současného majitele Konrád Romfeld. Do roku 1954 v něm ještě šrotoval obilí, pak jej ale musel opustit.

Velké kolo větrného mlýna v Cholticích

Mlýn pak postupně chátral, naštěstí však ne dlouho. Záchrana přišla v roce 1958, kdy si jej všimli památkáři. Byly provedeny nejnutnější opravy. Na sklonku 60. let prošel celkovou rekonstrukcí a bylo v něm zřízeno muzeum, první svého druhu u nás. K vidění bylo nejen celé mlýnské zařízení, ale také expozice sekernictví a potřeb pro hospodářství a domácnost.

V roce 1989 jej odkoupil syn posledního majitele Radomír Romfeld. S velkou láskou a pýchou rodinné dědictví postupně opravuje a rád uvítá každého zájemce o prohlídku. Tu je třeba předem si domluvit na telefonním čísle: 728 489 860 nebo na mailové adrese rado.romfeld@seznam.cz.

Spustit audio