Vodní nádrž ve Skaličce. Experti doporučují víceúčelovou boční hráz. Obyvatelé se tomuto řešení brání

Podle expertního týmu vědců Českého vysokého učení technického a Akademie věd je nejvhodnější variantou pro vodní dílo Skalička na Přerovsku víceúčelová boční hráz. Vyplývá to z jejich analýzy. Její výsledky dnes dopoledne prezentovali zástupcům okolních obcí v sokolovně ve Skaličce.

O stavbě toho vodního díla právě v těchto místech stát uvažuje už od 50. let minulého století. Myšlenku znovu oživily až povodně v roce 1997. Jde vlastně o protipovodňové opatření, které má ochránit více než 100 tisíc obyvatel Pobečví před povodněmi.

Povodí Moravy sice už na Bečvě vybudovalo několik staveb, které mají zabraňovat rozlití řeky do měst a obcí, tím nejzásadnějším ale má být právě vodní dílo Skalička. Podle odborníků by tou nejvhodnější variantou z celkem pěti navrhovaných neměla být ani průtočná víceúčelová nádrž ani tzv. suchý poldr ale boční víceúčelová nádrž.

Nádrž o objemu 32 milionů kubíků by měla být postavená v těsném sousedství obce Skalička, zcela pak zatopí místní část Kamenec a z jedné strany kolem Skaličky by měla vyrůst 16 metrů vysoká hráz. Starostka chápe, že se jedná o stavbu veřejného zájmu, nicméně tato podoba nádrže se jí vůbec nezamlouvá. „Samozřejmě víme, že je to veřejně prospěšná stavba. Nechceme boční variantu. Asi se tomu neubráníme, ale chceme, aby byly zapracovány naše názory. Bráníme se,“ přiblížila starostka.

Definitivně by tedy o tom, jestli se nádrž začne u Skaličky stavět a v jaké podobně, by měla rozhodnout vláda, a to do konce letošního roku. Ministerstvo zemědělství jí k tomu předkládá právě tuto multikriteriální analýzu spolu s návrhem na aktualizaci Politiky územního rozvoje.

autor: kra
Spustit audio