Vřesovický kostelní areál dýchá dějinami

4. listopad 2022

Vřesovice na Prostějovsku patří k nejstarším obcím kraje. Velmi dávná je také historie zdejší farnosti a kostela sv. Petra a Pavla, který svou polohou na návrší nad obcí tvoří její skutečnou dominantu.

Nejstarší zmínka o vesnici souvisí se založením kláštera Hradisko u Olomouce, kterému byla ves Vřesovice při založení věnována. V zakládací listině kláštera z roku 1078 o tom máme výslovnou zmínku, která potvrzuje, že vesnice v té době již existovala. Pod správu kláštera patřila obec až do jeho zrušení v roce 1784. Od roku 1151 spravoval klášter řád premonstrátů.

Ten si kladl za cíl šíření duchovní správy mezi laickou veřejnost a dá se předpokládat, že se tedy snažil co nejdříve ustanovit farnosti na panství, které klášteru náleželo. To by tedy mohlo platit i pro Vřesovice. Bohužel písemné prameny jsou v tomto směru chudé, a tak první zmínka, která hovoří o duchovním pastýři v obci spadá až do 15. století. V roce 1417 je zde jmenován řádový kněz Kašpar Langnacht a následně je uváděn bratr Václav jako farář ve Vřesovicích v roce 1453.

Stejně, jako nemáme zprávy o nejstarších dějinách zdejší farnosti, chybí nám také informace o kostele, který zde podle místní tradice stával již mnohem dříve, než je zde zmiňován první kněz. Podle domněnky historiků, stával původní kostel na stejném místě jako stavba současného chrámu. Dominantní poloha na ostrohu nad vesnicí by mohla podporovat hypotézu, podle které byl kostel nejen místem duchovním, ale také jakousi obrannou pevností sloužící jako útočiště místních při ohrožení obce. Důkazy o tom nám ale bohužel opět chybí.

Zvonice u kostela nese tři zvony

Čeho si všimne každý návštěvník současného chrámu, je starobylý vzhled dnešního presbytáře. Ten má gotickou podobu s krásnou klenbou vladislavského stylu. Ta by odpovídala vzniku na přelomu 15. a 16. století. Naopak trojlodní prostor hlavní lodi, navazující na presbytář kostela, je mladší. Byl vysvěcen po přestavbě iniciované opatem hradišťského kláštera Norbertem Želeckým v roce 1687. Kostel byl v době baroka dále upravován a působí velmi výstavným dojmem.

Kostel obklopuje prastarý hřbitov a na něm najdeme další součást chrámu. Je jí zvonice, která působí velmi starobyle, ale je ze souboru církevních staveb Vřesovic nejmladší. Byla postavena až v roce 1747. Původní zvony bohužel padly za oběť rekvírování v období válek, takže dnešní soubor tří zvonů pochází z roku 1991.

Součástí kostelního areálu byla samozřejmě i fara. Ta původně stála dole na křižovatce, později dům sloužil jako školní budova. V roce 1689 byla pod kopcem, na němž kostel stojí, postavena nová fara, rozšířená do dnešní podoby v roce 1704. Rok postavení fary, která dnes slouží jako základní škola, potvrzuje letopočet na jejím vstupním portále.

Budova někdejší fary byla zvětšena na počátku 18. století

Cesta od fary ke kostelu je velmi příjemná. Kromě prastarých lip mohou návštěvníci tohoto místa spatřit i další památky. Nad cestou neminete stylizovaný Boží hrob z roku 1882, který doplňují dvě barokní sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty, průchod do hřbitovního areálu odděluje monumentální brána se sochou sv. Jana Nepomuckého a na samotném hřbitově pak překvapí kaple sv. Kříže z roku 1717.

Areál kostela ve Vřesovicích je poněkud stranou rušného života moderní obce. Snad i proto stojí za zastávku a třeba i krátké duchovní rozjímání nad tím, co nám zde nechaly generace předků.

autor: kbz
Spustit audio