Žehuňský rybník je největší ve Středočeském kraji. Na jaře si u něj můžete užít ptačí koncerty

27. duben 2024

Žehuňský rybník je se svojí rozlohou 258 hektarů největším středočeským rybníkem a v pořadí devátým v České republice. Leží nedaleko Kolína u obcí Žehuň a Choťovice. Jeho délka je pět a půl kilometru, hráz je 870 metrů dlouhá a svého času ji opravoval slavný kolínský rodák Jakub Krčín. Původně královský rybník vznikl koncem 15. století v místech, které často sužovaly povodně. Na jaře je tato přírodní památka místem, kde si můžete užít krásné ptačí koncerty.

Žehuňský rybník patří k významným ptačím lokalitám. V době tahu ptáků se u něj vyskytuje až 260 ptačích druhů. Zjara si tu brzy z rána můžete vyslechnout překrásné ptačí koncerty. Pohled na rozlehlou vodní plochu si na mnoha místech vychutnáte v kulisách rákosin a také vzácných mokřadů.

Oblast Žehuňského rybníka je chráněna již od roku 1948 kvůli výskytu přírodních společenstev pobřežních rákosin, navazujících podmáčených luk a vápnitých slatinišť, která jsou životním prostorem vzácných druhů živočichů a rostlin. Vyskytuje se tam celá řada velmi ohrožených druhů rostlin jako je jetel jahodnatý nebo kriticky ohrožená pampeliška bahenní.

Vzácní plži a vodní měkkýši

Z přírodního hlediska jsou nejcennější přilehlé slatinné louky. Obejdete-li rybník až na jeho jižní stranu, narazíte na převládající ostřicové porosty, na severním břehu naopak tvoří zajímavý pás rákosiny pcháčové louky, které přecházejí místy v louky květnaté.

Typický pohled na Žehuňský rybník

V těsné blízkosti vodní plochy jsou významným biotopem rozlehlé rákosiny, kde hnízdí řada vodních ptáků. Klidné prostředí si vybrala například cvrčilka slavíková, různé druhy rákosníků, slavík modráček, sýkořice vousatá a mnoho dalších. V okolí se setkáte i s bukáčkem malým, chřástalem kropenatým, chřástalem malým a chřástalem vodním. Některé druhy jsou skutečně velmi hojné. Díky pěstování kukuřice na okolních polích zde žijí až tisíce hus nejrůznějších druhů.

Žehuňský rybník je sice dlouhý, ale zároveň i úzký, takže vodní plochu snadno přehlédnete. A pokud se vybavíte kvalitním dalekohledem, můžete vodní ptáky na hladině dobře pozorovat. Krásný pohled je přitom nejen na vodní hladinu, ale i na přilehlé louky. Nejlepší výhled je v obci Zbraň, kde se přes řeku Cidlinu klene lávka. Pohled na hladinu si ale vychutnáte i přímo z hráze v obci Žehuň a také v obci Čhoťovice, kde je přímo u rybníka odpočívadlo.

Spustit audio