17.listopad 1989 byla obrovská síla a energie, říká Miloš Korhoň

Jeden ze studentských vůdců olomoucké sametové revoluce, v roce 1989 člen stávkového výboru studentů Univerzity Palackého Olomouc vzpomíná na listopad 1989 jako na nezapomenutelný zážitek obrovské síly, vzedmutí a pocit, že něco zásadního měníme.

Miloš Korhoň byl tehdy v pátém ročníku na Pedagogické fakultě UP. Události 17.listopadu v Praze jej zastihly v Německu. Se ženou se chystali na emigraci. Zprávy v Německé televizi ho ale přiměly k okamžitému návratu domů a zapojení se do studentského stávkového hnutí.

Jak probíhala sametová revoluce v Olomouci? Kdo tehdy organizoval studenty? Jaké byly ideály a vize, které tehdy studenti měli a za které bojovali? Jak vnímá termín „ukradená revoluce“ a má dnešní mladá generace zájem vědět o boji za svobodu a demokracii v naší zemi v roce 1989?

autor: zos
Spustit audio