České lesnictví se zmítá v největší krizi za 250 let, říká lesní inženýr Aleš Erber

A dodává: „Rozhodně za to nemůže jen kůrovec. Brouk o velikosti 5 mm jen dokonale využívá prostředí, které mu vytvořily generace lesníků a vlastníků lesů za přispění řady státních politik a konečně dlouhodobé sucho.“

Aleš Erber vystudoval Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. Pracuje jako lesnický analytik, poradce, odborný lesní hospodář a agrolesník. Je členem výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje.

 Aleš Erber propaguje principy trvale udržitelného, přírodě blízkého hospodaření. Už nyní je podle něj zřejmé, že mnoho smrkových porostů je odsouzeno k zániku. Přesto však stále existují ověřené pěstitelské postupy, které mohou výrazným způsobem přispět k eliminaci škod. Jaké postupy to jsou? Jak bude vypadat takový les budoucnosti? A budeme mít vůbec v Česku lesy? Jaké postupy doporučují odborníci zemědělcům na Hané, aby nahradili současné, přírodu devastující, postupy intenzivního zemědělství? Také o tom mluvil Aleš Erber ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.

autor: zos
Spustit audio