Farní muzeum v Zábřehu na Olomoucku nabízí i malou exkurzi mezi zvony a zvoníky

10. říjen 2014
Česko – země neznámá

Unikátní farní muzeum je ukryto v podkroví a věži kostela sv. Bartoloměje v Zábřehu na Šumpersku. Kromě mnoha artefaktů představuje například i sbírku mincí, které ležely v prachu zapadané mezi kostelními lavicemi. Návštěvníky ale zavede i mezi zvony, kde mohou vidět při práci také místní zvoníky.

Farní kostel byl v Zábřehu postaven patrně již krátce po založení města, někdy v polovině 13. století. První zmínka o něm je z roku 1350, kdy zdejší farnost připadla k novému litomyšlskému biskupství. V polovině 18. století byl zcela přestavěn v duchu baroka. V roce 1793 ovšem kostel poničil požár města. Musela být proto zbudována nová střecha i krov, a také opravena věž.

Právě v prostorách pod střechou kostela a ve věži je dnes možné navštívit unikátní farní muzeum. To bylo založeno zábřežskými zvoníky v roce 1996. Samotnému zřízení muzea předcházela spousta práce. Kromě vyčištění zvonového patra provedli i konzervaci trámů. Došlo i na odborné ošetření zvonů a jejich příslušenství.

Zvon Bartoloměj

Veřejnost tak dnes může nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, v nichž jsou umístěny stálé expozice i krátkodobé výstavy. V roce 2004 bylo muzeum rozšířeno také o prohlídkový okruh nad klenbou kostela.

Muzeum vzniklo díky nálezu mincí při opravě kostelních lavic

Hlavním impulzem pro zřízení muzea byla oprava kostelních lavic. Ty na svém místě stály 200 let a za tu dobu mezi ně zapadaly stovky drobných předmětů. Našlo se tu například více než 1 340 drobných mincí. Soubor dokládá vývoj měny na našem území od roku 1800. Nejvíce mincí pochází z doby vlády Františka Josefa I. Nejcennější z nich je jednohalíř vydaný v roce 1899.

Kromě mincí, odznaků, medailí, ale třeba i prstenů nalezených pod lavicemi, jsou součástí expozice také liturgické předměty používané dříve při bohoslužbách. Patří mezi ně roucha, svícny, kadidelnice, kanonické tabulky a další zajímavé kousky. Nechybí ani malé lapidárium s fragmenty ostění a plastik nalezených při opravách. Nejcennějším exponátem jsou barokní kleště na pečení hostií z roku 1729.

Forma na pečení hostií

Vyvrcholením prohlídky muzea je bezesporu výstup do zvonového patra věže chrámu sv. Bartoloměje. Zdejší expozice seznamuje s původními renesančními a barokními zvony kostela, které buď padly za oběť rekvizicím, nebo byly přeneseny do jiných kostelů. Samotná dřevěná zvonová stolice byla vyrobena po požáru roku 1793. Nejstarším zvonem ve věži je umíráček z roku 1781.

V roce 2000 byla dokončena obnova zvonového souboru sloužícího ke společnému vyzvánění. Největším zvonem je sv. Bartoloměj pořízený městem Zábřeh, který váží více než tunu. Soubor doplňují zvony Maria, Salvator a Sv. Josef. Ten byl pořízen jako náhrada zrekvírovaných zvonů v padesátých letech.

Součástí muzea je i lapidarium

Muzeum je přístupné v neděli dopoledne, kdy zvoníci vystupují na věž a ručně rozeznívají celý soubor zvonů do akordu. Díky poloze kostela na mírném návrší kopce, na němž stojí historický střed města, je zábřežské zvonění slyšet na všech okolních kopcích.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d786.3936418602258!2d16.873546693898252!3d49.88234888872543!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x106752b19202b9e3!2zxZjDrW1za29rYXRvbGlja8OhIGZhcm5vc3QgWsOhYsWZZWggbmEgTW9yYXbEmw!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1412933302789" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.