Geologická expozice Drahanské vrchoviny ukazuje středověký důl i zkameněliny

11. květen 2015
Česko – země neznámá

V expozici geologie, která vzniká v malém muzeu Drahanské vrchoviny v Drahanech na Prostějovsku, mají návštěvníci jedinečnou možnost nahlédnout do skryté historie zdejšího kraje. Kromě tradičních hornin zde uvidí i improvizovanou železnorudnou štolu a nakouknout mohou i do nejstarších dějin života na našem území prostřednictvím zkamenělin.

Muzeum Drahanské vrchoviny našlo své útočiště v někdejší měšťanské škole. Expozice věnovaná geologii je situována do podzemí školy. Zde je k vidění tradiční expozice hornin, které se na Prostějovsku nacházejí. I když samotná Drahanská vrchovina je, co do základní geologické stavby poněkud fádní, objevují se zde místa, která jsou naopak velmi zajímavá.

Kromě kulmských břidlic a drob, které tvoří většinu skalního podloží zdejšího kraje, je v okolí Kladek na Konicku možné najít metamorfované horniny, která vznikly částečnou přeměnou jílových usazených hornin, především břidlice. Ty jsou považovány za jedny z nejstarších hornin celého Českého masivu. Velmi staré jsou i horniny žulového charakteru na okraji vysočiny u Třebčína a osady Kaple.

Ve starém dole byly nalezeny zkameněliny

Přímo z muzea vejdete do makety starého dolu na železnou rudu

Další místo, které muzeum nemůže pominout, je unikátní geologická a zároveň historická lokalita v Repešském žlebu u Stínavy. Nejenom, že se zde jako na jediném místě na Moravě podařilo potvrdit výskyt hornin silurského stáří na Moravě, ale horniny z období siluru byly odkryty průzkumnou štolou pro dobývání železné rudy nazvanou „U vlčích jam“, která byla vykutána ve třicátých letech 20. století při pokusu obnovit zde těžbu rudy.

To se sice nepodařilo, ale díky následujícímu průzkumu byly objeveny nejen tyto staré horniny, ale také paleontologická senzace. V silurských břidlicích se totiž nacházely malé, pilkám podobné podpůrné kostry typických silurských zkamenělin – graptolitů, kteří patří k nejstarším nálezům u nás.

Co se zkamenělin týče, mohou si návštěvníci kromě typických zástupců mořské fauny prohlédnout i zkamenělé části přesliček a plavuní. Unikátní je také zkamenělá rostlinná hmota připomínající jakési seno. Vznikla při horotvorných procesech, kdy usazené vrstvy doslova rozdrobily tlaky měnícího se okolního geologického prostředí.

Je libo ústřice. Jen jsou pár milionů let staré

Při slavnostech ohně si můžete zkusit tavbu železa

Unikátní částí expozice je improvizovaná štola ze 16. století vybudovaná v další části sklepa muzea. Ta nás zavádí opět do lokality nedaleko Stínavy, kde byla železná ruda těžena už od pravěku. Podle některých hypotéz právě díky rudě z těchto dolů vzniklo u nedalekého Malého Hradiska keltské oppidum, které patřilo k největším u nás.

Ještě pozoruhodnější jsou nálezy železných předmětů, které připomínají obdobné artefakty, které byly doposud zařazovány do mladší doby bronzové a byly odlity právě ze slitiny mědi a cínu. Jak se tedy zdá, zdejší havíři a hutníci předběhli svou dobu.

Klasickou část expozice tvoří přehled geologických etap vývoje zdejšího kraje

Pokud navštívíte muzeum v Drahanech na Prostějovsku v době, kdy se zde konají tzv. slavnosti ohně, můžete si zkusit tavbu železa ze stínavské rudy v pravěké peci. Je to neopakovatelný zážitek, který je ovšem vykoupen těžkou prací.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d6794.082301426785!2d16.89870399341239!3d49.43574115391018!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47125f62677eca85%3A0xc89924a491b15b8f!2sDrahany+176%2C+798+61+Drahany!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1431336976172" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio