Hana Bednáříková: Ryzáček je místem, kde se setkávají koně a lidé. Místem pomoci a energie

Kůň a chlapec, spolek Ryzáček

Energii spolku Ryzáček dávají koně a dobří lidé, kteří zde pracují a všemi silami bojují za to, aby tento malý kousek ráje na Zemi zůstal zachován.

Hana Bednáříková se věnuje hipoterapii a vede spolek Ryzáček ve Vyšehorkách u Mohelnice. Další aktivitou, kterou v areálu neziskové společnosti vykonávají, je také krasojízda, psychoterapie, v létě jsou tu příměstské tábory pro děti. Svým působením se organizace snaží vytvořit pozitivní prostředí pro rozvoj zdravotně i sociálně znevýhodněných osob a jejich začlenění do společnosti i normálního života. Mládeži, dospělým a hlavně dětem pak poskytuje vzdělávání a smysluplné trávení volného času na čerstvém vzduchu.

T. G. Masaryk kdysi řekl: „Proč jezdím rád na koni? Protože to je nejrychlejší tělocvik. To se cvičí najednou celé tělo, ruce, nohy, plíce, srdce, jen to zkuste!“ Jak konkrétně koně pomáhají dětem s handicapem právě ve Vyšehorkách? O tom jsme si povídali s Hanou Bednáříkovou.

Spustit audio
  • Společnost
  • Rozhovor
  • koně
  • hipoterapie
  • psychoterapie
  • Mohelnice
  • neziskové organizace