Hydrobiolog Martin Rulík

13. červen 2018

Jak jsou suchem ovlivněny vodní toky v České republice, o výskytu zbytků antibiotik a antikoncepce ve vodě, o prodloužení Baťova kanálu a také o lásce k horám hovoří hydrobiolog Martin Rulík z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Moderuje Šárka Chovancová.

  • Věda
  • Rozhovor