Komunální volby 2022 – speciál z Jeseníku

V letošním roce kandiduje v Jeseníku 6 politických subjektů. Je to o 3 méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 9 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Jeseníku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?
  2. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?
  3. Nabízí Jeseník podle vás dostatečné kulturní vyžití? Pokud ne, může k rozšíření nabídky přispět radnice? Jak?
  4. Využívá Jeseník dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Jeseníku:

Hnutí ANO a ČSSD

Odpovídá lídryně Jana Konvičková.

1. Jeseníku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Obyvatel skutečně ubývá, data z Českého statistického úřadu hovoří jasně, jen pro srovnání, v roce 2015 jsme měli 11 524 obyvatel, v roce 2019 to bylo 11 192 a v aktuálním roce je to už jen 10 658 obyvatel. Jedná se však o zcela přirozený proces, který nechceme narušovat. Lidé z poklidných Jeseníků odchází na zkušenou do velkých měst a zahraničí, mladí odchází studovat. To je v pořádku. My se chceme snažit, aby naše město a celé Jeseníky byly přívětivým prostředím pro lidi, kteří v něm žijí a kteří jej navštěvují. Také by se mohlo stát atraktivní lokací pro lidi pracující online, kterých, jak doba pandemická jasně ukázala, je poměrně dost a Jesenicko se pro ně může stát ideálním domovem.

2. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Samozřejmě. Investice do stavby městských bytů je zcela nezbytná, dlouhodobě nás trápí nedostatek. Zejména jde o využití vhodných stávajících objektů, které v Jeseníku máme a na kterých můžeme pracovat i v rámci zohlednění energetických úspor.

3. Nabízí Jeseník podle vás dostatečné kulturní vyžití? Pokud ne, může k rozšíření nabídky přispět radnice? Jak?

V současné době ne. Město je zřizovatelem největších kulturních zařízení v okrese, dává do nich velké finanční prostředky a podle toho by měl vypadat i hrací profil. Především musí převládat programy pro nejširší okruh občanů a návštěvníků města. Nemohou převažovat okrajové žánry, které zajímají pouze velmi úzký okruh lidí. Kultura v našem městě musí být pestrá, zajímavá a pro co nejvíce lidí. Město na pozicích tvůrců musí mít odborníky, kteří znají místní poměry, skladbu obyvatel a i historický vývoj kulturního dění. Kultura by měla jít také ruku v ruce s cestovním ruchem a jeho trendy a to se také bohužel neděje. Je naším cílem zapracovat na  plánech a vizích.

4. Využívá Jeseník dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Město Jeseník by rozhodně mělo být lídrem za naši oblast a aktivně spolupracovat s ostatními obcemi, což se bohužel neděje. Velmi důležitá je aktivní a pozitivní spolupráce na úrovni destinačního managementu, je třeba plně využívat jeho potenciál. Také by bylo vhodné, vracet vybrané místní poplatky zpět do rozvoje cestovního ruchu. Zde doposud chybí jasná pravidla, to je určitě třeba napravit. A samozřejmě je třeba opětovně vstoupit do celorepublikové Asociace lázeňských míst, kde můžeme společně prosazovat legislativní změny, které budou užitečné pro rozvoj cestovního ruchu. Město samotné nemá sílu a možnosti k prosazování potřebných změn, v asociaci tato síla je.

Jeseničtí 2022

Odpovídá lídryně Dagmar Ponechalová.

1. Jeseníku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Tento trend se týká nejen Jeseníku, ale i mnoha dalších, srovnatelně velkých příhraničních měst, kdy zejm. mladí odcházejí za lepšími výdělky, lepším vyžitím a tedy i lepšími životními podmínkami. Na vedení města je, aby se zasadilo nejen o výstavbu nových bytů a přípravu území pro individuální bydlení, ale i podpořilo vznik nových pracovních a podnikatelských míst a zajistilo pro toto odpovídající infrastrukturu (dostatečný počet míst pro děti ve školství, rozšíření spektra oborů vzdělání, maximální zpřístupnění a zkvalitnění zdravotní péče, zefektivnění dopravního spojení nejen do vnitrozemí, ale i sousedního Polska) – ruku v ruce se zlepšením komunikace mezi vedením města, podnikateli a ostatními občany.

2. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Tato otázka úzce souvisí s předchozí odpovědí, a tedy – samozřejmě! V době zasažené aktuální inflací vč. enormního zvýšení úrokových sazeb řada lidí jen stěží dosáhne na hypotéky či jiné půjčky na bydlení. V tomto by jim Město mělo pomoci nejen výstavbou nových, zejm. tzv. startovacích bytů, ale i vytipováním a zasíťováním vhodných pozemků pro individuální výstavbu, přehodnocením stávajícího bytového fondu i prostor vhodných pro jejich rekonstrukci na bydlení apod.

3. Nabízí Jeseník podle vás dostatečné kulturní vyžití? Pokud ne, může k rozšíření nabídky přispět radnice? Jak?

Město Jeseník je zřizovatelem místního MKZ (Městská kulturní zařízení), které se primárně stará o kulturní vyžití občanů města. Mj. se zde pravidelně koná i řada tradičních akcí, které si získaly své příznivce nejen z řad občanů města, ale i jiných částí země, a dokonce i příhraničního Polska. Tyto akce mají i velký potenciál z hlediska rozvoje cestovního ruchu. Kulturní akce je však třeba vhodně diverzifikovat s ohledem na věkové skupiny občanů a více spolupracovat s místními kulturně-společenskými tělesy. K tomu je třeba ze strany vedení města zajistit manažerské řízení kultury ve městě a její větší propagaci.

4. Využívá Jeseník dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Vždy je prostor něco změnit nebo zlepšit, což platí i pro jesenický cestovní ruch. Máme zde sídlo destinačního managementu pro tuto oblast – Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, které podporuje místní subjekty pracující v oblasti cestovního ruchu a stará se o kvalitu služeb v tomto, pro Jeseník zcela zásadním odvětví. Potenciálem rozvoje místního CR jsou mj. místa, jejichž zatraktivnění by zcela jistě zvýšilo turistický ruch i zájem občanů o ně. A to je úkolem dalšího vedení města: „ozelenění“ příliš „betonového“ náměstí, vybudování zákoutí s lavičkami a vodními zdroji (pítka, fontánky apod.), úprava stezek na nábřežích obou místních řek atd. Nabízí se i zastřešení stávajícího multifunkčního hřiště, v zimě sloužícího jako kluziště a velmi naléhavá je otázka řešení krytého bazénu, který Jeseníku citelně chybí.

Jeseník srdcem

Odpovídá lídryně Zdeňka Blišťanová.

1. Jeseníku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Recept je vlastně jednoduchý, ale nejde ho realizovat mávnutím kouzelného proutku. Musíme v Jeseníku vytvářet takové podmínky k životu, že když už mladí lidé odejdou studovat nebo budovat kariéru mimo region, aby se do města vraceli, protože tady je jejich domov, zde mají kořeny.

Jenže když se sem budou chtít vrátit, musí zde najít například dostupné bydlení nebo parcelu pro stavbu rodinného domku. Musí zde najít kvalitní internet, aby mohli být dál spojení se světem a třeba pracovat na dálku. Základ jsou také dobré školy a hlavně lidi, se kterými se dobře spolupracuje. Pokud takové podmínky ve městě vytvoříme, je šance, že se do Jeseníku lidé nejen budou vracet, ale i přistěhovávat další noví. Jsem přesvědčena, že ve všech výše uvedených oblastech se za poslední čtyři roky odehrály pozitivní změny k lepšímu. A není jich málo. Máme zde kvalitní školství - od mateřinek, přes základku až po skvělé střední školy. Děti a mládež si mohou vybírat ze široké nabídky kroužků a sportů. Máme ve městě …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Určitě, už se tak stalo. Chystáme stavbu nových bytů formou dostupného družstevního bydlení. Také připravujeme pobídky pro developery, dále jsou téměř připraveny parcely pro individuální výstavbu rodinných domů. Mimo to investujeme do městského majetku, opravujeme byty, revitalizujeme sídliště. Některé projekty jsou už hotové, jiné se brzy dočkají realizace.

3. Nabízí Jeseník podle vás dostatečné kulturní vyžití? Pokud ne, může k rozšíření nabídky přispět radnice? Jak?

Jeseník je kulturní město. A vždy bylo. Máme dobře fungující kino, divadlo, knihovnu, kulturní dům, Katovnu, informační centrum. Myslím, že vzhledem k velikosti našeho města se zde koná nadstandardní množství kulturních a společenských akcí, festivalů, setkání… Úžasně se u nás rozvíjí komunitní život. Jeseník má spoustu šikovných lidí, kteří z města dělají skvělé místo. Chci tím říct, že radnice sice kulturní instituce a pořadatele podporuje a také se sami snažíme akce pořádat, ale největší měrou přispívají k bohatému kulturnímu životu právě místní aktivní lidé nebo instituce, jako jsou Priessnitzovy lázně nebo naše úspěšná Základní umělecká škola …

4. Využívá Jeseník dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Pracujeme na tom, aby Jeseník nebyl známý jen jako světoznámé vodoléčebné lázně. Myslím, že město nabízí pro turisty jednak zázemí v podobě ubytování, restaurací a obchodů, ale má i spoustu lákadel. Je to třeba i síť jesenických pramenů, ve městě jsou architektonicky zajímavé vily a v příštím roce by se měla otevřít v Katovně moderní interaktivní expozice zaměřena na náš region. Potenciál pro turisty mají určitě také Smetanovy sady, jejich atraktivitu zvýší celková rekonstrukce, kterou připravujeme. Jeseník se pro turisty stává atraktivní bránou nejen do jesenických hor, ale i do Rychleb.

Nezávislí - Jeseník

Odpovídá lídr Miroslav Táborský.

1. Jeseníku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Odliv obyvatelstva je dlouhodobější. Příčinou odchodu, či spíše nenávratu převážně mladých lidí, je malá nabídka pracovních příležitostí, pestrosti vzdělání a prakticky nulová možnost bydlení. Je to rovněž větší vzdáleností od velkých aglomerací, které tyto možnosti poskytují.

Možnými východisky mohou být především podpora podnikání, dostatek stavebních parcel pro bytovou výstavbu či spolupráce s některou z vysokých škol na otevření pobočky, jako tomu bylo v minulých letech.

2. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Určitě podpořil, ale ne jakousi formou družstevní výstavby, o které se pokouší současné vedení radnice zapojením města (poskytnutím pozemků) a soukromého investora, které se jeví jako předražené a neefektivní. Příkladem jak podpořit budováním bytového fondu ze strany města mohou být dva soukromé subjekty, které v Jeseníku nájemní byty i domy staví.

3. Nabízí Jeseník podle vás dostatečné kulturní vyžití? Pokud ne, může k rozšíření nabídky přispět radnice? Jak?

Město Jeseník nabízí dostatečnou nabídku v oblasti kulturního vyžití, ať už prostřednictvím příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení, tak i soukromých subjektů podnikajících v kultuře, z nichž některé město rovněž podporuje. Oproti městům ve vnitrozemí je nabídka kultury nadprůměrná. Problém je spíše tyto akce divácky naplnit, protože se termíny akcí často překrývají a návštěvnost se tak zbytečně štěpí.

4. Využívá Jeseník dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

V posledních letech nastala jakási stagnace v masivnějším rozvoji turistického ruchu a to nejen z důvodu proticovidových opatření, ale i v důsledku nedostatečné komunikace a spolupráce s odborníky v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Nemělo by se stávat, že odborníci řídící například agenturu pro cestovní ruch s mnohaletou praxi v tomto oboru nebo vyučující tuto problematiku na univerzitě, nejsou přizváni do komisí a jiných poradních orgánů města. Trvale udržitelný rozvoj města Jeseníku i celého regionu je závislý především na podpoře a rozvoji turistického ruchu, lázeňství a podpoře drobného podnikání právě v těchto odvětvích.

PRO JESENÍK

Odpovídá lídr Václav Urban.

1. Jeseníku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Je to přirozený trend, se kterým se potýkají všechny příhraniční oblasti. Ve vnitrozemí je více pracovních příležitostí, a to zejména pro absolventy středtáborních a vysokých škol. Myslíme si, že je správné, aby mladí lidé z regionu odcházeli do světa. Tam totiž nasbírají cenné zkušenosti a mají zde i větší šanci se seznamovat a zakládat rodiny. Úlohou města v tomto směru je nabídnout kvalitní vzdělávání od školek po střední školy. Pro školáky, ale i pro rodiče je také zásadní, aby město zajistilo dostatečnou infrastrukturu pro sportování a také nabídlo bohaté kulturní vyžití. Pokud k tomu budeme nadále pečovat o kvalitní životní prostředí a čistý vzduch, budou se sem rodiny žijící ve větších městech vracet, protože zde najdou vše potřebné pro sebe i jejich děti. V neposlední řadě je zásadní, aby vedení města v rámci svých možností nabídlo vhodná území a podmínky pro developery, kteří zde zajistí rozmanitou nabídku bydlení, ať již výstavbou bytových domů nebo nabídkou parcel pro rodinné domy.

2. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Investice do výstavby nových městských nájemních bytů nepodporujeme. Dle našeho názoru stačí, aby město začalo efektivněji využívat již stávající bytový fond, což se nyní neděje. Město vlastní a pronajímá něco málo přes 100 bytů. Optimální by byla řekněme polovina. Tvrdíme, že rada města má pronajímat byty pouze těm, které město potřebuje získat pro zajištění chodu města nebo mají občanům poskytovat nezbytné a základní služby – mezi ně řadíme lékaře, učitele nebo třeba kvalitní zaměstnance městského úřadu. Pronájem však má být pouze na časově omezenou dobu, než si najdou své vlastní bydlení a nájemné by mělo odpovídat tržnímu nájmu. Nevidíme žádný racionální důvodu, proč by v městských bytech měl bydlet a za zvýhodněných podmínek někdo jiný. Všichni bychom si v ceně nájmu měli být rovni, ať už nájemník městského bytu nebo soused, který je v nájmu u soukromého vlastníka. Nebojíme se tedy bytový fond města snížit a peníze utržené z prodeje investovat do opravy bytů, které městu zůstanou.

3. Nabízí Jeseník podle vás dostatečné kulturní vyžití? Pokud ne, může k rozšíření nabídky přispět radnice? Jak?

Jeseník má velkou výhodu v tom, že se o většinu kulturního vyžití starají skupinky nadšenců a dobrovolníků z řad občanů. Máme tu několik spolků, ale třeba i jednotlivců, kteří zde pořádají různé typy kulturních a společenských akcí. Ať už se jedná třeba o tradiční farmářské trhy na náměstí, tak i všelijaká ochotnická divadelní představení nebo dokonce pořádání dvoudenního hudebního festivalu. Tito všichni kulturně obohacují město a vytváří v tomto směru pestrou nabídku občanům, ale i turistům, a za to jim patří velký dík.  Vedení města by pak všechny tyto zaujaté místní pořadatele akcí mělo podporovat tím, že jim bude poskytovat plochy, objekty, zázemí, ale třeba i techniku, která je pro jejich činnost potřebná. Město pak musí skrze svou kulturní příspěvkovou organizaci doplňovat kulturní nabídku o pořádání koncertů větších a dražších kapel a umělců, zvát na kvalitní divadelní představení a provozovat městské kino s promítáním komerčních filmů včetně alternativního filmového klubu.

4. Využívá Jeseník dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Dle našeho názoru město Jeseník momentálně svého potenciálu v oblasti cestovního ruchu nevyužívá natolik, jak by mohlo. Důvodem je zejména neochota zástupců města na platformách typu mikroregionu nebo případně Sněmu měst a obcí Jesenicka hledat synergie s kolegy starosty z okolních obcí, a to třeba mnohdy i z takových banálních důvodů jako jsou osobní antipatie vůči zástupcům některých sousedních obcí nebo třeba dokonce i představitelům Priessnitzových léčebných lázní či destinačnímu manažerovi organizace spadající pod Olomoucký kraj, kterým je Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Je třeba si uvědomit, že v oblasti cestovního ruchu jsme všichni partneři a musíme hledat společná řešení a ne jen bezhlavě snahu domluvit se bojkotovat. V jednotě je síla, a toto tvrzení nepochybně platí i pro cestovní ruch na Jesenicku, navíc, když právě ten vytváří nemálo pracovních míst v Jeseníku, ale i v celém regionu. Potenciál vidíme v tom, že by se sám Jeseník měl prezentovat více jako lázeňské město.

SPOLEČNĚ

Odpovídá lídr Aleš Suchánek.

1. Jeseníku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Ano, je to velký problém pro náš region a pokusíme se tento trend v nejbližších letech alespoň zmírnit, nebo lépe zastavit. Podle mého názoru by tomu hodně pomohlo následující:

a) podpoříme výstavbu bydlení, zejména pro mladé a to nejen výstavbou městských nájemních bytů, ale také přípravou stavebních parcel pro rodinné domy nebo řadovky

b) udržíme nebo zvýšíme porodné pro občany Jeseníku

c) aktivně podpoříme střední školy v regionu, například formou dotace studentů, nastupujících do prvních ročníků, jak to již v minulosti proběhlo na Hotelové škole Vincenze Priessnitze a Obchodní akademii Jeseník. Také budeme iniciovat bližší komunikaci základních a středních škol, abychom zabránili odlivu studentů mimo region.

d) podpoříme výstavbu domova pro seniory

2. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Určitě podpořili. Jak jsem již zmínil v předchozí odpovědi, chceme tím zmírnit či zastavit úbytek obyvatel z Jesenicka. Rádi bychom k tomuto využili dotačních programů, aby všechny investice nešly přímo z rozpočtu města, který se nachází v nedobrém stavu.

3. Nabízí Jeseník podle vás dostatečné kulturní vyžití? Pokud ne, může k rozšíření nabídky přispět radnice? Jak?

Ano, Jeseník nabízí dostatečné kulturní vyžití. Máme k tomu prostory i možnosti. Je to zejména o komunikaci s MKZ a dalšími organizacemi i jednotlivci, kteří se zabývají  kulturou. Určitě budeme pokračovat v podpoře kulturních akcí, které zde mají tradici, ale podpoříme i nové nebo alternativní nápady.

4. Využívá Jeseník dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Podle statistik Jeseníky navštěvuje čím dál víc lidí, takže využívá svůj potenciál velmi dobře. Ale vždy je možné něco zlepšovat, abychom návštěvníky našich krásných hor a měst nejen přilákali, ale také udrželi na delší dobu. Důležité též je, aby se sem rádi vraceli. To můžeme docílit zatraktivněním turistických cílů. Rádi bychom například obnovili myšlenku lanovky do Priessnitzových lázní a blíže spolupracovali s lázněmi ohledně kongresové turistiky. Máme v plánu i další projekty, na které se mohou těšit jak jeseničtí, tak turisté :-)

Spustit audio