Komunální volby 2022 – speciál z Přerova

V letošním roce kandiduje v Přerově 11 politických subjektů. Je to o jeden méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 12 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

 1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?
 2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?
 3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?
 4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Přerově:

ANO 2011

Odpovídá lídr Petr Vrána.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Současný trend vylidňování měst v Olomouckém kraji je velký problém, který se nevyřeší mávnutím kouzelného proutku, ale jen promyšlenými investicemi zejména v dopravě. Jsem hrdý na to, že po letech mluvení a slibování se za vlády hnutí ANO rozhýbaly důležité dopravní stavby v Přerově a okolí. Nebylo v posledních letech v České republice město, kde by se více stavěly dopravní stavby! Ať už to byly městské dopravní investice nebo ty zásadní stavby státu a kraje, kde součinnost města hrála zásadní roli. Jsou to zejména dokončená D1 Přerov – Lipník. Estakáda přes železniční koridor na Velké Dlážce, téměř dokončený průtah a průpich Přerovem, nové cyklostezky – Palackého – Velká Dlážka – Hranická, nové mosty a mostky, obrovské investice na železnici. Navíc je reálná šance, že se ještě letos začne dlouho očekáváná výstavba jak zbývajícího úseku D1, tak rychlostní komunikace Přerov – Olomouc. To je skutečnost, která jistě zvedne atraktivitu našeho města jak pro investory, tak pro občany. Dále …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Na rovinu přiznávám, že nákup Strojaře byl především můj nápad a já se k tomu se vší zodpovědností hlásím. Nemohl jsem dopustit, abychom měli v centru města ubytováno stovky nepřizpůsobivých občanů. Na to mám Přerov příliš rád. Vím, že město koupilo budovu, pro kterou nemělo využití a stála dost peněz. Ale trvám na tom, že jsme neměli jinou možnost. Když jsem několikrát jednal na ministerstvu obrany a zjistil, že o Strojař mají zájem obchodníci s chudobou, přesvědčil jsem Radu města a zastupitele ke koupi. Letos město odsouhlasilo záměr prodeje, kdy se napřed bude definovat, za jakých podmínek k prodeji může dojít. Zastávám názor, že pokud přijde developer se seriózním a architektonicky vyspělým projektem bytové výstavby, jak se patří pro centrum města, nemovitost bych prodal, samozřejmě za přísných sankčních opatření, abychom měli pod kontrolou, že tam opravdu vznikne bytová výstavba a ne bůhvíco jiného.

Rekonstrukce Strojaře v režii města by byla velmi nákladná a považuji tedy za hospodárnější …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

Parkování je velký problém, a proto nesedíme s rukama v klíně. V uplynulé době jsme vybudovali 209 nových parkovacích míst. Ale to nestačí. Chceme navýšit počet parkovacích stání zejména na sídlištích U Tenisu, Vsadsko, Budovatelů, Kozlovská, Trávník, Sokolská a Pod Skalkou. Každá z těchto lokalit by si zasloužila ideálně podzemní parkovací dům, abychom nemuseli zbytečně zabírat zelené plochy. Parkování je velice citlivé téma, které si zaslouží širokou odbornou i veřejnou diskusi ideálně v politické shodě se všemi subjekty. Proto jsme založili pracovní skupinu, kde působí členové napříč politickým spektrem.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Slibuji, že uděláme maximum, abychom obyvatele Přerova ochránili před šílenou drahotou. Vláda bohužel není ochotná ani schopná lidem pomoci, tak si holt musíme poradit sami. Pro obyvatele Přerova mám jasný vzkaz:
Zachováme v Přerově nejlevnější cenu tepla v ČR. Už 8 let vedu městskou společnost Teplo Přerov a máme nejlevnější cenu teplo v celé zemi. Pokud budu ve vedení města, garantuji, že teplo zůstane levné!
A nejen to. Pokud dostaneme důvěru ve volbách, slibuji, že udržíme poplatek za komunální odpad v přijatelné výši, nezvýšíme poplatek za psa a nezvýšíme daň z nemovitostí.

Česká strana sociálně demokratická

Odpovídá lídryně Šárka Krákorová Pajůrková.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Nejdůležitější je, aby se lidé v Přerově cítili spokojeně. A toho lze dosáhnout jedině tehdy, když budou mít ve městě kde bydlet, naleznou zde uspokojující a dobře placenou práci, kvalitní školu pro své děti i adekvátní kulturní a sportovní vyžití. Zároveň se zde musí cítit bezpečně. Důležitá je i kvalita životního prostředí. Toho všeho můžeme dosáhnout, pokud budeme v našem statutárním městě rozvíjet školství, a to od mateřinek až po střední školy. Je také důležité, aby absolventi zdejších škol cítili vazbu ke svému městu a regionu a aby – pokud je to možné – nacházeli uplatnění v přerovských podnicích, obchodech, úřadech a institucích a neměli důvod odcházet jinam.

Zástupci města musí také pomoci státním orgánům dořešit přípravu a realizaci dostavby dálnice D1, tj. jejího posledního úseku Říkovice – Přerov. Dobudování této páteřní komunikace nám otevře cestu ke vzniku nových firem a podniků a vrátí nás k tradici prosperujícího průmyslového města. S tím samozřejmě souvisí i rozvoj bytové …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Hotelový dům Strojař byl zprovozněn v létě roku 1968 a ve své době se stal dominantou ulice Velká Dlážka. V 70. letech 20. století se objevoval téměř na každé pohlednici Přerova, což svědčí o jeho významu. O to smutnější se stal jeho další osud. Město Přerov hotelový dům Strojař již dvakrát koupilo do svého vlastnictví, ale nikdy ho nedokázalo přiměřeně využít. Poprvé jej získalo od Přerovských strojíren, ale záhy dům vyměnilo s armádou za dva menší objekty. Po odchodu armády město Strojař opět v roce 2016 koupilo, tentokrát kvůli strachu ze vzniku další „ubytovny“. V současné době by si tento  roky prázdný objekt zasloužil revitalizaci. Podle názoru sociální demokracie by měl také zůstat již trvale ve vlastnictví města Přerova a mělo by dojít k jeho přebudování na nájemní malometrážní byty pro mladé rodiny  a seniory.

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

Největší problém s parkováním v Přerově je v sídlištní zástavbě. Rozsáhlá panelová sídliště byla budována převážně v 70. letech 20. století a nebyla absolutně připravena na masivní nárůst počtu soukromých osobních aut. Často tak ani nenabízejí  prostor pro rozšíření stávajících nebo výstavbu  nových parkovacích ploch. Jedinou schůdnou možností tak může být vytipování vhodných míst pro výstavbu parkovacích domů, které by odlehčily sídlištím od aut a rozšířily možnosti parkování ve městě.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Růst cen energií a potravin a vysoká inflace jsou celospolečenské problémy, které je nutné  řešit komplexně na úrovni vlády České republiky. Na úrovni města můžeme pomoci občanům tím, že nebudeme zdražovat místní poplatky. V následujícím volebním období by sociální demokracie chtěla udržet dosavadní cenu jízdného v městské hromadné dopravě a chceme zachovat,  případně i snížit cenu za svoz komunálního odpadu. Zároveň nechceme měnit výši poplatků za psy ani za užívání veřejného prostranství. Rovněž nechceme zvyšovat ceny nájmů v objektech patřících městu. Zároveň bychom chtěli zvýšit finanční podporu zájmových kroužků na základních školách v Přerově a udržet stávající ceny obědů ve školních jídelnách tak, aby se přerovským domácnostem nenavyšovaly finanční náklady na živobytí.

KDU-ČSL a TOP 09

Odpovídá lídr Tomáš Dostál.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Je zřejmé, že pro zvýšení počtu obyvatel ve městě je třeba splnit několik důležitých faktorů současně:

 • Musí být dostatečná nabídka volných a cenově dostupných bytů
 • Musí zde být firmy nabízející pracovní pozice za zajímavé odměny
 • Ve městě musí být možnost kvalitně trávit volný čas
 • Lidé se zde musí cítit přijatí a bezpečně

K prvnímu – město má dostatek volných neopravených bytů, je třeba je zrekonstruovat a nabídnout. Současně je nutné přebudovat hotel Strojař na objekt k bydlení.

K druhému – město musí vyhledat a nabídnout firmám volné lokality k podnikání. V současnosti se dokončuje inovační centrum - podnikatelský inkubátor na náměstí TGM, vzniká nová průmyslová lokalita v Předmostí nebo se otevřela možnost na ploše brownfieldů v bývalém areálu Juty.

Ke třetímu a čtvrtému současně – město musí více podpořit kulturní činnost, sportovní kluby a různé spolky, kde se lidé budou věnovat svým zájmům a odpočinou si.

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Bývalý hotel Strojař, který město koupilo od armády, by měl jednoznačně Přerovanům sloužit k bydlení. Současná situace je taková, že zastupitelstvo schválilo záměr prodeje, aby bylo možné získat cenu nemovitosti, a zvažuje se, jak dál. Objevily se už i nabídky několika firem, které by objekt koupily a přestavěly na bydlení. Důležitou podmínkou pro nás ovšem je, aby zde nevznikla ubytovna. A to je pro nás zásadní.

Proto přicházíme s návrhem PPP projektu – partnerství veřejného a soukromého sektoru. Město si ponechá objekt i pozemky a vyhlásí výběrové řízení na přestavbu hotelu. Po jejím ukončení pak podle podmínek v soutěži (poměru hodnoty vloženého majetku a ceny přestavby) by město vlastnilo část bytové plochy a zbytek by měla partnerská firma. Dá se tak zaručit přímý vliv města na přestavbu a architektonické řešení celé lokality. A navíc město nemusí vynakládat žádné velké finanční prostředky na samotnou přestavbu.

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

S parkováním je problém ve všech městech, a na sídlištích obzvlášť. Dnes mají některé rodiny i tři auta a lidé často navíc parkují také služební vozidla a dodávky. Ve městě snad není nikdo, kdo by někdy nezaparkoval v rozporu s vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích.

Přerov není nafukovací, ale něco se udělat dá. Můžeme město rozdělit na několik parkovacích zón s různým režimem parkování. Bylo by dobré vyhledat volnou plochu a zrealizovat odstavné parkoviště hlídané kamerou pro dlouhodobě stojící auta. Důležité je prověřit parkovací místa s omezeným časovým stáním zdarma, např. před úřady či poliklinikou. Před vchody do bytových domů by vždy mělo být volné místo pro vyložení nákupu. Již dnes je možnost pronajmout si parkovací místo. V Předmostí by mohlo vzniknout parkoviště v bývalém areálu stavebnin a musí se prověřit i možnost parkování pod nadjezdem. Náklady na vybudování parkovacího domu budou velké, ale přesto je nutné najít vhodnou lokalitu a o jeho realizaci se pokusit.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

S cenou elektřiny, plynu či benzínu na naší úrovni pomoci nemůžeme, ale máme pro občany dvě zásadní oblasti, kde lze podniknout kroky vedoucí ke zmírnění dopadů současné nelehké ekonomické situace.

Já, jako člen představenstva městské společnosti Teplo Přerov, garantuji minimální růst ceny tepla dodávaného z Veolie, která díky dobrému vedení je již nyní nejnižší ve srovnání se stejně velkými městy. Zde je na místě i osvěta městem - jak správně vytápět a větrat, aby nedocházelo k únikům tepla a přetápění.

Společnost Vodárny a kanalizace Přerov je vlastněna městy a obcemi našeho regionu a naše koalice v ní má svého zástupce. Proto můžeme zaručit naši snahu o minimální cenu vodného a stočného pro všechny.

Důležité je pro nás také udržení nízkých cen služeb v Domově pro seniory, pečovatelské a ošetřovatelské služby, školkovného, příspěvku na školní stravování, ceny jízdného v MHD nebo poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Přerováci, nebojte se, spolu toto nelehké období zvládneme!

Komunistická strana Čech a Moravy

Odpovídá lídryně Věra Vránová.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Čtyři největší problémy, které mohly způsobit úbytek obyvatel města, jsou neutěšená dopravní situace, ohrožená bezpečnost obyvatel, nedostatek cenově dostupného bydlení pro mladé lidi, rodiny s dětmi a seniory a nedostatek pracovních příležitostí.

Po mnoha letech obstrukcí se snad konečně dokončí úsek dálnice D1 kolem Přerova, který by měl významně městu ulehčit, stejně tak budovaný průpich městem. Motivačním prvkem pro omezení používání motorových vozidel pro přepravu po městě by mohlo být námi navrhované bezplatné využívání MHD pro všechny přerovské občany.

Bezpečnost ve městě zajistíme zvýšenou ostrahou kamerovým monitoringem se záznamem situací v nebezpečných lokalitách. Posílíme na určitou potřebnou dobu počet strážníků Městské policie, tím zvýšíme dohledem nad místy, kde se shromažďují občané s patologickými projevy chování a se sklony ke kriminalitě.

Pro mladé lidi a rodiny s dětmi i pro seniory je prioritní zajistit cenově dostupné bydlení. Pokusili bychom se získat zvýhodněné úvěry …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Podle nás by bylo velmi vhodné tuto nemovitost využít pro bydlení mladých lidí, rodin s dětmi a seniorů. Nicméně, nemovitost již několik roků chátrá, mimo jiné i z důvodu liknavosti současného vedení města. Na její přestavbu bude potřeba značná finanční částka, kterou se neodvažuji ani vyslovit. Finanční zdroje bude potřeba získat z dotačních titulů na bydlení. V přízemí objektu by mohly být prostory využity komerčně pro služby – např. holičství, kadeřnictví, pedikúra. Také by zde mohly být ordinace praktických lékařů pro děti a dorost a pro dospělé a stomatologie. V dalším objektu by mohla být znovu vybudovaná restaurace a prostory pro využívání volného času jak pro obyvatele nemovitosti, tak i pro obyvatele města. Stejně tak i travnatá plocha v okolí bude upravena a doplněna lavičkami k odpočinku a pomůckami (sportovní stroje, prolézačky,,,) k aktivnímu trávení volného času dětí i dospělých. Bude dobudováno stávající parkoviště.

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

Je potřeba nejdříve provést monitoring parkovacích ploch po celém městě a tyto plochy upravit, ev. zvětšit. Dále hledat další možná místa v souvislosti s dostavbou D1 a realizací průpichu města. Nejlepší by ovšem bylo postavit parkovací dům, možná 2 parkovací domy. Jeden by byl v blízkosti středu města a druhý na obrovském sídlišti v Předmostí.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Tuto situaci musí systémově řešit Vláda České republiky, ovšem nejlépe nová vláda, která bude intenzivně pracovat pro občany České republiky. Jsou nastaveny např.  dávky hmotné nouze, doplatek na bydlení a další. My bychom mohli vytvořit popřípadě jednorázovou mimořádnou finanční podporu pro nejvíce ohrožené přerovské občany. Také bychom mohli snížit poplatky rodinám na sportovní a kulturní aktivity jejich dětí. Ovšem to neřeší situaci dlouhodobě, protože hrozí, že se lidé velmi zadluží a upadnou do chudoby, což by mělo velký vliv na zhoršení kvality života. Proto znovu opakuji, vláda ČR musí konat.

Piráti - ODVAHA ZMĚNIT PŘEROV

Odpovídá lídryně Lenka Jüngling.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Nejdůležitější je, aby se z Přerova stal bezpečný domov. Aby tady lidé chtěli žít a vychovávat své děti. Aby měli dostatek kvalitních pracovních příležitostí a kulturního vyžití. Touto cestou je třeba jít. Dohlédneme na realizaci nové průmyslové zóny, stejně tak na dokončení inovačního hubu. Obojí přinese městu nová pracovní místa. Nevyužité nebytové prostory ve vlastnictví města nabídneme za nízké ceny, aby byl start podnikání pro nové nájemce co nejjednodušší. Zároveň po vzoru jiných měst vytvoříme tzv. místní měnu, kterou obdrží občané od města a budou ji moci utratit pouze v obchodech přerovských podnikatelů. Hlavní je ale nastartovat nové a cenově dostupné bydlení. Aby i mladé pracující rodiny dostaly šanci ve městě začít a zůstat tady. Zpřístupníme pozemky pro bydlení a vytvoříme plán výstavby nové bytové čtvrti. Nejen že je potřeba nové byty vybudovat, ale je také zásadní nenechat bytovou politiku jen na soukromých developerech. Máme odvahu změnit Přerov k lepšímu!

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Nikdo z radnice neměl za poslední roky odvahu cokoliv se Strojařem udělat. Nejdříve chátral, poté byly pokusy o prodej a nyní stále stojí bez využití. To jsme přišli změnit. Ve Strojaři musí vzniknout dostupné byty pro všechny generace od mladých lidí, přes rodiny s dětmi, až po seniory. Věříme, že společně s obchodními jednotkami v přízemí by zde mohly vzniknout nové bytové jednotky všech velikostí a s dobrou přístupoností či bezbariérovostí. Stačí jen chtít! Celý projekt je však potřeba řešit koncepčně. Musí se v něm pracovat s celým pozemkem, včetně pozemku sousedního – nevyužité travnaté plochy. To místo má svou polohou obrovský potenciál a je třeba jej využít ve prospěch obyvatel města.

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

Najít o pracovním dni místo k parkování v centru chce notnou dávku štěstí. A zaparkovat po šesté večer v sídlištích bývá nadlidský úkol. Přerov má něco ke 20 000 aut, a bez zabírání velkých ploch zeleně už není kde budovat nová parkoviště. Místo drahých parkovacích domů, které jsou navíc finančně náročné na provoz, využijeme některá stávající parkoviště třeba na sídlištích a přistavíme k nim patro. Můžeme se navíc i bavit o možnostech zelených střech na těchto objektech! Projektovat je třeba začít co nejdříve. Stejně tak je možné se bavit o výstavbě parkovacího domu v centru města.

Náš návrh by mohl přinést nárůst parkovacích míst na sídlištích, kde je dnes situace nejhorší, protože v přerovských ulicích přibude až 600 aut ročně.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Ceny energií neustále rostou, všichni to pociťujeme čím dál více. V takovou chvíli je potřeba co nejrychleji jednat a nalézt konkrétní řešení, jak lidem ulevit, nikoliv jen používat obecné fráze. S Piráty zlevníme energie z Tepla Přerov a zároveň budeme pokračovat v umisťování solárních panelů na městské objekty, díky čemuž zbyde více peněz občanům. Dáme lidem peníze navíc (výše zmiňovaná místní měna), které budou moci utratit u místních podnikatelů, a tak podpoříme obě strany. Konečně přebudujeme Strojař na byty a zastropujeme ceny obecního nájemného bydlení. Rozšíříme služby senior taxi a pro vitálnější přivedeme do města službu sdílených kol, kde budou lidé moci využít i jízdy zdarma. Tohle jsou konkrétní řešení, nejen obecné fráze, protože my máme odvahu dělat, co je správné!

Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti

Odpovídá lídr Michal Zácha.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Lidé potřebují zaměstnání, bydlení, dostatek služeb a pocit bezpečí. Náš volební program počítá se zásadním posílením bezpečnosti. Chceme jít cestou důsledného dodržování zákonů a pořádku všemi bez rozdílu. Nádraží a jeho okolí je vstupní branou do města, proto začneme právě tam. Ale budeme trvat na stoprocentním dodržování pravidel i na všech dalších veřejných prostranstvích, v kulturních zařízeních, na sportovištích i na bazénu a koupališti. Pravidla musí platit pro všechny. Kandidátka Pomáháme městu dále dává jednoznačný slib, že v příštím období opravíme a předáme novým nájemníkům minimálně 100 městských bytů. Pokud jde o zaměstnání, tak zdejším podnikatelům i potenciálním novým investorům nejlépe pomůžeme dobrou dopravní dostupností, pro kterou děláme maximum. Prosadili jsme vybudování takzvaného průpichu, nyní chceme podpořit dobudování průtahu Přerovem. A samozřejmě pomyslnou alfou a omegou je dokončení dálnice D1, kterou máme taktéž ve svém volebním programu.

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Bývalý hotel Strojař je samozřejmě potenciálně vhodné místo pro vybudování stovek bytů. Problém jsou astronomické náklady, které by takový projekt vyžadoval. Popravdě řečeno, nevidím jinou možnost, než v této věci spojit síly se státem, respektive získat významnou dotaci. V silách samotného města taková akce není. Od doby výstavby objektu se zcela změnily hygienické předpisy, požární normy a mnoho dalšího, což se do případné rekonstrukce musí promítnout. Budeme proto hledat cesty, jak do takové akce zapojit stát.

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

Chceme pokračovat v cestě, kterou jsme šli již v tomto volebním období, tedy postupném budování parkovacích míst například při rekonstrukcích veřejných prostranství. To ovšem samozřejmě samo o sobě nestačí. Proto připravujeme stavbu parkovacího domu. Už pro něj máme konkrétní lokalitu, zbývá prověřit všechny souvislosti a pustit se do práce. Pokud nám občané dají důvěru, jsme připraveni tento velký projekt velmi rychle spustit.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Samospráva pochopitelně nemá žádný vliv na ceny energií a surovin ani na inflaci. Co ovšem udělat můžeme, je podání pomocné ruky občanům, kteří se ocitnou skutečně v nouzi. Je úkolem magistrátu, příspěvkových organizací, ale také neziskovek podporovaných z veřejných zdrojů včetně městského rozpočtu, aby především seniorům a lidem s postižením pomohly zorientovat se na trhu, ale také v oblasti sociálních dávek, případně jim jejich pracovníci byli nápomocni například při vyřizování příslušných žádostí. Nikdo by neměl zůstat v nouzi jen proto, že například o možnosti finanční pomoci státu neví, nebo o ni neumí požádat. Tady vidím naši roli a budu iniciovat, aby se město touto cestou vydalo.

Společně pro Přerov - koalice politického hnutí Změna a NEZÁVISLÉ VOLBY

Odpovídá lídr Jan Horký.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Trend zmenšování měst a suburbanizace se nevyhýbá prakticky žádnému českému městu. Přerov ztratil od revoluce téměř 10 tisíc obyvatel, což naznačuje, že přerostl své možnosti. Přitom počet obyvatel v regionu je pořád podobný.

Zastavení zmenšování Přerova vyžaduje jasnou vizi. Jde o dostupnost kvalitního bydlení, pocit bezpečí, nabídku odpovídajícím způsobem ohodnocené práce, kvalitu veřejných prostranství, služby jako jsou jesle, školky, školy, ale i zařízení pro seniory a volnočasové aktivity. A také -–image města vůbec.

Udělám vše pro to, aby byl Přerov nejlepším městem na Hané do roku 2034. A kdo by nechtěl žít v takové městě? Když se podíváme na dobrá města v zahraničí, tak v nich kromě příjemných veřejných prostranství nacházíme také bydlení, kdy podstatnou část bytového fondu tvoří městské byty pronajímané za dostupné ceny obyvatelům. Navíc je i prostředí těchto bytových domů na úrovni. Proto zastavíme výprodej bytů a budeme naopak bytový fond rozšiřovat – třeba i opravou Strojaře.

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Problematice Strojaře jsem se jako architekt a urbanista věnoval poměrně podrobně. Díky konstrukčním omezením může při přiměřené investici sloužit pouze k bydlení, případně opět jako hotel, což však nyní nedává moc smysl. Říkám proto jasně, že Strojař je třeba přestavět na kvalitní městské byty různých velikostí. Od malých startovacích bytů či bytů pro seniory, přes běžné rodinné byty po několik bytů nadstandardních, které budova a místo umožňují. Jedná se totiž o opravdu cennou lokalitu. V přízemí pak pochopitelně služby či obchody.

Jsem také přesvědčen, že se nemůžeme dívat pouze na Strojař, ale je třeba rámcově vyřešit celý blok na nábřeží. A zcela otevřeně říkám, že díky zastaralým normám bude velkým problémem vyřešení parkování za rozumnou cenu, pokud nechceme celou plochu vybetonovat.

Díky pohledově exponované poloze a výši investice je potřeba na budoucí podobu a uspořádání budovy vyhlásit architektonickou soutěž.

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

Fakta ukazují, že ve městech je zkrátka příliš mnoho vozidel. Jde o prostorový problém. Pokud chceme parkovat a zároveň ještě zachovat zeleň, zejména stromy, máme v zásadě tři možné přístupy: snížit počet vozidel, parkovat na patra, anebo aspoň efektivněji. Chystáme se všechny kombinovat: místo parkovací anarchie, kterou dnešní radnice neřeší a přicházíme tak ročně o miliony, zavedeme jasnou parkovací politiku.

Ta zvýhodní místní obyvatele a domácnosti s jediným vozidlem. Peníze, které se vyberou za parkování, se musí vrátit do parkovacího systému. Z toho se může financovat třeba parkovací dům. Zároveň je třeba uvažovat o zapojení soukromého kapitálu. Obecně ale platí, že nová parkovací místa přitahují další vozidla a musíme proto dobře vážit, kde se vybudují. Při rekonstrukcích veřejných prostranství si prohrajeme s designem ulice. Někdy i malé posuny umožní parkování otočit a tím zajímavě zvýšit kapacitu.

Nakonec je nutné nastavený parkovací systém sledovat, vyhodnocovat a zlepšovat.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Už nyní, a ne až po volbách, se musí město začít připravovat na zimu. Už během září by mělo mít hotovu rámcovou analýzu, kolik lidí a v jakém složení bude potřebovat urgentní pomoc od státu. Pak musíme zajistit informovanost občanů o možnostech čerpání pomoci, zřídit konzultační místa pro ohrožené a mít připraveny kroky okamžité pomoci pro opravdu potřebné – například odpuštění poplatků v jeslích, školkách, ve školních jídelnách nebo u pečovatelské služby či v MHD. Zároveň musíme snížit energetickou náročnost městských bytů.

Dlouhodobě pak budeme usilovat o změnu společnosti Teplo Přerov z pouhého překupníka tepla na výrobce a distributora energií – využitím solárních panelů na střechách, dřeva z městských lesů a možná i plynů z místní skládky. Uvažujeme i o formě pronájmu malých solárních elektráren nebo o společných družstvech s jednotlivými společenstvími vlastníků. Cestu vidíme jednoznačně v zelených energiích a společnost Teplo Přerov jim musí přestat házet klacky pod nohy.

Srdce Přerova

Odpovídá lídr Marek Dostál.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Klesající počet obyvatel je celospolečenský problém a to nejen Přerova, tedy snad kromě Prahy. Zlepšit nepříznivý trend poklesu obyvatel lze hlavně tím, že v Přerově udržíme mladé lidi, kteří zde založí své rodiny a budou chtít v Přerově zůstat. Vše je o práci, když bude práce, budou i mladí. V Přerově máme dostatek škol a školek a dokonce i městské jesle, takže pro založení rodiny ideální podmínky. Chceme navrhnou 5000,- Kč jednorázový příspěvek na každé narozené dítě. A chceme podporovat individuální výstavbu, například programem podpory technické infrastruktury.

Když je tu řeč o práci, tak musíme vytvořit dobré podmínky pro rozvoj a fungování firem a investorů, a hlavně jim neklást zbytečné překážky.

Jedním z bodů našeho programu je také podpora vzniku a fungování zubní pohotovosti a oddělení ORL o víkendech. I když v blízké budoucnosti budeme muset, jak se říká, obracet každou korunu, ale i tak bychom chtěli dát více podpory mladým sportovcům v jejich sportovních klubech.

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Ano město jej koupilo, aby zde nevznikla ubytovna s problémovými občany. V současné době, je schválen záměr prodeje tohoto objektu do soukromých rukou s tím, že město si určí podmínky tohoto prodeje. Již se nám podařilo prodat budovu na Čechové ulici č.43, kde soukromý investor v současné době začíná tuto budovu rekonstruovat na byty. Také budova Chemoprojektu našla své uplatnění, kdy se zde staví Alzheim centrum. Pokud se podaří podobným způsobem naložit i s budovou, restaurací a pozemkem bývalého hotelového domu Strojař, bude jen dobře. Vše záleží na ceně a ochotě jednat.

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

Bohužel jako skoro v  každém větším městě je problém s dopravou a parkováním. Musíme se tedy zaměřit na tato témata a  řešit je. Automobilů přibývá, v rodinách jich je dnes i 2 či 3. Na to sídliště prostě nemají a nemohou mít kapacitu. Každý by chtěl mít všechna ta auta pokud možno pod oknem a to nejde. Jednou z variant je rezidentní parkování, další samozřejmě výstavba nových parkovišť, tedy tam kde to půjde, a ne na úkor zeleně. Musíme vytipovat lokality pro stavbu garáží. U parkovacích domů bych tuto problematiku rozdělil na dvě skupiny. Parkovací domy u vnitrobloků, které budou sloužit obyvatelům města a parkovací dům, který bude sloužit pro návštěvníky Přerova zvenčí. Další samostatnou kapitolou je podpora, levné, hromadné dopravy, aby lidé využívali spíš tento druh přesunu do zaměstnání, nebo při cestováni po městě.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Je mi líto, že občané těžce nesou současnou situaci, která je zaviněna obrovskou inflací, která zde ještě nebyla. Ale i město Přerov může lidem pomoci. Sice ne tolik jako vláda, ale má kompetence, které mohou tuto tíživou situaci vylepšit. Srdce Přerova navrhne co nejnižší poplatek za odpad a u skupin jako jsou děti do 15 let tento poplatek dokonce odpustit. A  znovu se zamyslet nad možností využití komunálního odpadu produkovaného občany Přerova k jeho zpětnému zpracování tak, aby z  toho profitovali zase jen občané našeho města.

Také je třeba dále držet cenu tepla, které proudí přes městskou společnost Teplo a.s., na nejnižší možné úrovni, díky tomu, že tato společnost je v majetku města a to je důležité.

Město může občanům přispět také tím, že nebude zvyšovat další poplatky jako je daň z nemovitostí, či již zmíněné jízdné v MHD.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Odpovídá lídr Zdeněk Horák.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Otázka počtu obyvatel přímo souvisí s dokončením dálničního obchvatu a vytvořením nových investičních a pracovních příležitostí. Bohužel tento, již letitý, spor stále nemá obrysy rychlého řešení. Dále je to o budování vlídnější a bezpečnější tváře města, ve kterém se lidé nebudou bát vycházet večer na ulici a budou přesvědčení o vymahatelnosti práva.

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Tak hlavně by měl sloužit Přerovanům jako kdysi. V jaké formě to bude, závisí na dohodě všech zvolených subjektů a na široké odborné diskusi. Musí to probíhat ve zrychleném režimu, neboť s časem nepochybně roste finanční náročnost projektu.

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

Je to jednoznačně úpravou systému parkování, který poskytne optimalizaci a rozšíření parkovacích míst a samozřejmě výstavbou parkovacího domu.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Tato problematika zasáhne bohužel velké množství domácností. Zde je třeba zmínit nezastupitelnou roli státu, který je povinen postarat se o své občany. Na komunální úrovni jsou možnosti velmi omezené.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Odpovídá lídr Dan Chromec.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Je zajímavé, že tato otázka je pokládána v Přerově politickým lídrům před volbami minimálně posledních 10 let. A oni vždy mají spoustu receptů a poté, když sedí na radnici, tak skutek utek. Zkusme si tu otázku položit jinak: Proč by vůbec měli mladí lidé v Přerově zůstat? Vždyť  Přerov má příšernou pověst napříč celou republikou. Nádraží je jedno velké ghetto. Těžko tu seženete práci, a i ta je často ne moc dobře placená. Mnoho lidí jezdí za prací mimo Přerov právě kvůli špatným platovým podmínkám. Je tu málo bytů, cena nájmů je skoro stejná jako v Olomouci. Radnice přešlapuje na místě, vykupuje rozpadlé nemovitosti a neví si s nimi rady. Město se nerozvíjí, pouze sem tam opraví nějaký chodník.  V létě vám vedení města kvůli nepřizpůsobivým zavře na bazéně  relaxační zónu, takže výsledek je, že na bazén nechodí nikdo.
Pojďme se tedy zaměřit na to, abychom postupnými kroky napravili vše výše uvedené. A jako první krok musí být nastavení rovných podmínek pro všechny. Lidé nesnáší nespravedlnost …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Na to je jednoduchá  odpověď: byty. Přestavět bývalý hotel na byty. To už mělo být uděláno dávno. A teď je otázka, jestli po 4 letech hospodaření naší politické konkurence na radnici vůbec budou nějaké finanční prostředky na cokoliv. Vždyť radnice koupila další budovu (bývalý EMOS) na náměstí TGM za 40 milionů korun. Obávám se, že tímto možná odsoudili hotel Strojař k demolici, protože na jeho rekonstrukci prostě město nebude mít prostředky.

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

Již dlouhá léta hnutí SPD mluví o nutnosti výstavby parkovacích domů na sídlištích. To je cesta, kterou se vydali v jiných městech a tak není nutné nic vymýšlet a vynalézat, stačí se pouze inspirovat u sousedů.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Město nemůže nijak ovlivnit vstupní náklady, které se vinou naší vlády zvedly několikanásobně. A občané to výrazně pocítí, ceny energií budou velmi vysoké. Město je může ovlivnit například pouze těm občanům, kterým dodává teplo městská společnost Teplo Přerov a.s. a to třeba tak, že nebude vyvádět dividendy a společnost své zisky minimalizuje tak, aby dodávala teplo co nejlevněji. Ale to je velmi slabá náplast na to,  jaké extrémní zdražení nám naše vláda připravila. Pokud by Přerov měl primátora za SPD, pak můžeme garantovat, že z této pozice budeme apelovat na vládu, aby změnila svůj postoj a skončila svou protinárodní zahraniční politiku.

Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí

Odpovídá lídr František Jan Hrabina.

1. Přerovu klesá podle ČSÚ počet obyvatel. Za posledních deset let jich ubyla téměř desetina. Jak chcete tento nepříznivý trend zvrátit?

Podle mého názoru je nutné město Přerov jako takové zatraktivnit, a to nejen pro stávající obyvatele, ale i pro potenciální nové obyvatele. To lze např. podporou individuální a bytové výstavby, podporou místních firem a zaměstnavatelů, dostat do Přerova nové firmy, např. vybudováním průmyslové zóny. Důležitým prvkem v tomto je i to, aby se mladí po vystudování VŠ do Přerova vraceli. Ale nejen prací je člověk živ, takže ruku v ruce s tímto se musí rozvíjet sport, kultura ale i zdravotnictví.

2. K čemu by měl podle vás sloužit bývalý hotelový dům Strojař, který město koupilo před lety od armády a dodnes je prázdný. Jak by s ním měla samospráva naložit?

Co se týče Strojaře, je můj postoj neměnný. Strojař se musí opravit, a musí sloužit jako startovací byty pro mladé rodiny a byty pro seniory. V místě musí být zřízen zákaz doplatku na bydlení, aby nevznikla v místě sociálně vyloučená lokalita. Lze toho dosáhnout několika způsoby:

 1. Budovu opraví město svými prostředky nebo prostřednictvím společnosti řízené městem, např spol. Teplo
 2. Budovu město pronajme a pronajímatel tuto opraví
 3. Město budovu prodá s podmínkami, které povedou k opravě a jejímu využití k bydlení jako v bodě 1.

3. Jak chcete zlepšit možnosti parkování ve městě?

Již na začátku volebního období 2018-2022 jsme navrhovali koalici vybudování parkovacích domů. Jinak než koncentrací aut „nad sebe“ bychom postupovat nechtěli (rozšiřování parkovišť na úkor zeleně opravdu ne). S parkovacím domem počítáme v Předmostí a v centru Přerova. Parkovací domy by měly obsáhnout i nástup elektromobility.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Ekonomická situace začíná být tíživá pro všechny, inflace – růst cen, znehodnocování peněz se také promítne do městského rozpočtu a nákladů všech městských firem. Město může toto promítnutí nákladů zbrzdit, a nemusí jej promítnout v plné míře do cen služeb občanům města. Jde o společnosti Teplo, VaK  a Technické služby. Jedná se o poplatky za odpad,  dodávky teplé vody a vytápění v zimním období, náklady na vodné a stočné. Také zastropujeme ceny vstupného na bazén a koupaliště v Penčicích. Dále navýšíme podporu sportovním klubům a kulturním institucím, a zájmovým spolkům, zejména těm, které pracují s dětmi a s mládeží. V České republice již některé sportovní kluby ukončují svoji činnost, pro nedostatek finančních prostředků. To v Přerově nemůžeme dopustit. Většina klubů má velmi dobré výsledky, stará se o děti od nejmenších, a to chceme zachovat. V této situaci budeme brát ohled na finanční možnosti obyvatel Přerova. Je důležité, abychom tuto těžkou dobu společně všichni překonali, město …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Spustit audio