Krvavá pavlač

Máte chuť na trochu středověkého napětí? Tak se s námi projděte po královském městě, srdci přemyslovské Moravy. Objevte skrytá zákoutí a odhalte dramatické zápletky, které hýbaly tehdejším známým světem. Zjistěte přitom, jak se žilo v Olomouci za vlády Václava III., kam se chodilo do divadla, na trh, nebo jaká řemesla olomoučtí měšťané pěstovali.

Krvavá pavlač kombinuje nápaditou ilustraci Ticha762 se skutečnými dobovými půdorysy městské zástavby, návštěvníkům zároveň nabízí zajímavé informace v podobě textů, fotografií a audionahrávek od renomovaných vědců z oblasti architektury, umění, historie a dalších oblastí lidského bytí.

Vaši návštěvu zpestří také zábavný kvíz a napínavý historický seriál v podání špičkových herců. Ostrov Olomouc tak může sloužit jako vhodná pomůcka při studiu či jako netradiční procházka po dějinách nejen tohoto moravského města.

Projekt byl spuštěn v roce 2016 u příležitosti 710. výročí zavraždění krále Václava III. jako součást Slavností města Olomouce. Kromě Českého rozhlasu se na něm podílely partnerské instituce jako Statutární město Olomouc, Univerzita Palackého a další. V současné době nabízí především stylizovaný pohled na středověkou podobu města, v budoucnu se však můžete těšit na mapy z dalších období historie Olomouce.

Seznam autorů projektu

Ticho762 – ilustrace projektu

Autoři článků

Mgr. Richard Zatloukal, Ph. D. - Národní památkový ústav, Olomouc /Řemesla v Olomouci/
PhDr. Karel Maráz, Ph. D. /Český stát na počátku 14. století, Duchovní život v českých zemích a olomoucké biskupství, Životopis Václava III., Okolnosti vraždy, Teorie vraždy/
Doc., PhDr. Jiří Štefanides - Univerzita Palackého, Olomouc /Divadlo a Olomouc ve středověku/
Mgr. Pavel Šlézar Ph.D. - Národní památkový ústav, Olomouc /Olomoucký hrad, Předhradí/
PaedDr. Zdeněk Kašpar - Státní okresní archiv Olomouc /Školství a vzdělávání ve středověké Olomouci/
Mgr. Jana Hrbáčová - Muzeum umění Olomouc /Architektura ve středověku/

Seznam partnerů projektu

Statutární město Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci
Masarykova univerzita, Brno
Národní památkový ústav, územní pracoviště Olomouc
Státní okresní archiv Olomouc
Muzeum umění Olomouc