Mikroregion Moštěnka - kraj neopakovatelných zážitků

3. září 2015

Procvičte svou fantazii. Zavřete oči a představte si, že jste s partou kamarádů na pohodovém a dobrodružném výletě.

Šlapete do pedálů a projíždíte krajinou mající převážně typicky hanácký ráz, což je mírně zvlněná rovina bez výrazných kopců a rozprostírá se od nížiny Hornomoravského úvalu až k členitějšímu území Moravské brány. Velkou část cesty vás bude provázet kouzelný výhled na nedaleké Hostýnské vrchy.

Během společného putování se u každé vísky dozvíte střípky a zajímavosti z historie, povíme si o zvycích a tradicích místních obyvatel, nevynecháme ani současné dění v obci. Nebudou chybět ani nadpřirozené bytosti, pojící se k těmto místům. Máte se na co těšit. A hlavně se nezapomeňte kochat okouzlujícími panoramaty a historickými památkami.

Tak jedem! Začneme v Radkové Lhotě, kde polovinu obyvatel tvoří uživatelé služeb vyhlášeného Domova seniorů, který sloužil jako lovecký zámeček, jež obýval během 18. století generál Ernst Gideon von Laudon. Věřte, nevěřte, ale toto místo bylo osídleno již člověkem aurignackým, žijícím před 20 až 8 tisíci lety a pak lidmi kultury lužické. Nyní nás zaujme rybník o rozloze 1 ha, který je dominantou obce.

Domov seniorů na místě panského dvora

Musíme si trochu si vyšlápnout, abychom vyjeli do sousedních Radkov, kde pěkné návsi vévodí kaplička, stojící uprostřed upraveného parku s posezením. Je zasvěcená sv. Dominikovi, ochránci proti krupobití. Najdeme zde i mlýn, který se připomíná již v roce 1412 a patří k nejstarším v okolí. Tato víska byla vyhlášena tím, že se zde pořád zpívalo.

A už vjíždíme do Bezuchova, kde vidíme náves v podobě amfiteátru a také zvláštní velké pískové balvany, připomínající pecny chleba, jejichž původ geologové vysvětlují tím, že se formovaly počátkem vzniku pískovce, a jsou prý pozůstatkem doby ledové. Žili zde významné osobnosti, třeba biskup Pavel Jessen, spolutvůrce bible Kralické, nebo průkopník včelařství učitel Ludvík Schmied mladší. V případě potřeby můžeme přespat v turistické ubytovně.

Poklona

Další obcí je Křtomil, díky svému jménu znamenajícímu „Křtu milý muž“ jedinečná na celém světě. Žijí zde velmi zbožní lidé, hodni názvu své vesničky. Víska se rozkládá na úpatí pravěkého pohřebiště i sídliště Ochozy a stával zde mlýn. Nyní tu najdeme Boží muka, štíhlou zvonici, kříže a pět svatých obrázků posetých v lukách.

Po rovince frčíme do Lipové, která své jméno získala podle prý 350 let starých památných lip, které stávaly kolem kamenného kříže. Bohužel při bouřích spadly a byly vysázeny nové. Obec disponovala rozsáhlými pastvisky a na základě příhody, kdy 14-ti letý pasáček odtroubil konec vojenských manévrů, vznikla tradice „Vyhánění oveček“ na sv. Jiří. Obec místo sekaček pořídila 12 oveček a občas některou na obecní slavnosti sní.

Právě se nacházíme v centru mikroregionu, v Dřevohosticích, kde najdete opravdu mnoho historických památek. Náměstí vévodí renesanční radnice s pěti věžičkami, dokládajícími bývalé hrdelní právo městečka či hliněný dům zvaný žudro.

Hliněný dům s žudrem

Nejvýznačnější památkou je velkolepý čtyřkřídlý zámek, na kterém prý dosud straší Bílá paní. V předzámčí se nachází muzeum hasičské techniky a psychotroniky i infocentrum. Městečko vás zaujme poutavou sochařskou výzdobou ulic, v místním lese najdete naučnou stezku a na polích byl nalezen mohylník z pozdní doby kamenné, či památky kultur šňůrové keramiky a zvoncových pohárů, vyrobené lovci mamutů.

V sousedních Turovicích se dříve platilo „okrvavné“. Kdo okrvavil, tzn. zabil, měl dáti groš „okrvavného“. Tradují se tu pověsti o Věštkách, což byly divoženky, které kradly šestinedělkám děti a podstrčily jim za to svoje. Místní pamětihodností je barokní kaplička z roku 1707 se sochou sv. Starosty, dcery místního šlechtice, která milovala tanec a v den své svatby utekla s muzikanty. Když neměla čím zaplatit, darovala jim zlatý střevíček. Za to ji stihl trest a narostl jí černý plnovous a byla ukřižována. Traduje se, že když šumaři zahráli, mrtvá komíhala nohama jako do tance.

Zámek je postaven na olšových roštech, jinak by se probořil do rozmáčené půdy

Přijíždíme do vísky Nahošovice, jejíž jméno znamená „nahý muž“. Tato obec je plná Zmeškalů. Místní každoročně pořádají závod mopedů a fichtlů. Dominantou obce je kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici s vysokou štíhlou věží a před ní stojící robotní kamenný kříž postavený na památku zrušení roboty.

Svištíme do Domaželic, kde v roce 1980 vedla třetí etapa 35. ročníku známého Závodu míru. Pod lipami na Žeráví do okolí září socha Panny Marie Svatohostýnské, která má v rukou Ježíška a od něj vedou blesky, které zachránili svatý Hostýn při obléhání Tatary. Dnes se můžete podívat na fotbalový zápas či si zastřílet na asfaltové holuby.

Dobrčice - zámek

Ani si nemusíte všimnout, že už se nacházíte v další obci – s názvem Čechy, tady si můžete zaplavat na místním koupališti či si dát mňamku ve vyhlášené restauraci. V bývalém dvoru Mariánov probíhá trénink špičkových dostihových koní.

Odsud je co by kamenem hodil do obce Líšná, kde žili asi metr vysocí hnědí Vřešťáci, z vlasů jim vypadával písek a místní jimi strašili děti. Můžeme zde navštívit nově vybudovaný areál Trávníky, centrum společenského dění nebo si zahoubařit v místním lese či zrelaxovat u rybníka. Do širokého okolí se vydáme buď po koňské či pěší značené stezce.

Další vesnička Podolí vás upoutá kouzelným zeleným výletištěm zvaným Barborka, ukrytým v údolíčku. Z historie se traduje bitva o dub se sousedními Prusy, proto mají dub i s dřevorubcem ve svém znaku. Nelze si nevšimnout zeleného stylového tzv. Národního hostince.

Horní Moštěnice - kostel

Sjíždíme do Želatovic, kde za sokolským hřištěm bývala zídka z kamene, kam se chodívali lidé z okolních vesnic vyplakat, měli-li nějaký žal. Od roku 1871 zde jezdila koňská pošta, což si připomeneme písničkou „Jede, jede poštovský panáček“, která se už tehdy troubila. Býval zde pivovar a nyní je víska dějištěm fotbalových utkání.

Vyšlapeme kopeček do Beňova, kde býval pustý hrad. Část obce se nazývá Prusy podle Pruských zajatců, kteří tu byli usídleni. Bývala to velmi zámožná obec. Významným rodákem byl arcibiskup Antonín Cyril Stojan, který zde má malé muzeum i památnou lípu. Obec je bohatá na historické památky, vidíme zde opravený kostel sv. Františka z Assisi, kapličky, kříže či pozůstatky vodního mlýna.

Horní moštěnice - památník

Ještě navštívíme výletiště Kocanda s mysliveckým srubem, a právě vjíždíme do obce Horní Moštěnice, kde se můžeme napít z pramenů Hanácké kyselky. Pak pojedeme k bývalému zámečku a zámeckému parku, kde roste již více jak 120 let jinan dvoulaločný. Také zde najdeme spoustu památek, třeba farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, sochy opředené pověstmi, například sochu sv. Floriána, či Jana z Nepomuku u mostu přes Moštěnku.

Nenecháme si ujít sídelní útvar Švédské šance, kde v dobách třicetileté války bylo opevnění švédských vojsk. Bohužel zde v noci z 18. na 19. června 1945 došlo k neuvěřitelnému masakru, při kterém se střílela i nemluvňata.

Odsud svištíme do vísky Dobrčice, jejíž název pochází od jména Dobrek, což je označení pro mocného člověka. Víska byla v roce 1935 dějištěm tragédie. Mladí milenci z Brna, kterým rodiče bránili ve sňatku, se zde převlékli do svatebních šatů a ženich zastřelil nevěstu a vzápětí i sebe.

Dobrčice - kaplička

Jak už to bývá, mladík byl z bohaté rodiny a dívka pouhou švadlenkou. Místu v lese za studánkou se říká Na Zastřeleném. V lesích operovala 4. rota partyzánské skupiny Tolstoj, složená z Čechů a ruských zajatců. Na okraji obce se nachází velmi příjemné volnočasové centrum.

Jedem do Přestavlk, které nás překvapí tím, že polovinu obce tvoří areál zámku, zámecký park a areál panského dvora. Mrkneme se tu na sochu Panny Marie Lurdské a barokní sochy sv. Jana Nepomuckého či sochu sv. Vincence z Pauly.

A hurá do Staré Vsi! V lese Dubina najdeme Svatou studýnku, kde od pradávna rostl památný strom jilm vaz. Vyšlápneme si na nejvyšší bod Holého kopce, kde najdeme televizní vysílač. Pata věže se nachází přesně v úrovni vrcholu šedesátimetrové věže místního neogotického kostela, který je zdejší dominantou. Historické jádro obce bylo prohlášeno vesnickou památkovou zónou. Nachází se zde i známá pálenice.

Kaple ve Staré Vsi

Přejedeme do Říkovic, obce pojmenované podle staroněmeckého Ryk, což byl bohatý člověk. Společně si prohlédneme pěkný kostelík, či bývalý zámek, který byl přebudován na mateřskou školu. Je to vesnice protikladů, kterou nejen že sužovaly požáry, ale i nezvladatelná sněhová peřina.

Další obcí na naší trase je Bochoř, rodiště krále Ječmínka. Nemůžeme přehlédnout obrovský kostel sv. Floriána, který byl vystavěn architektem Gustavem Merettou, má krásný malovaný dřevěný strop a byl zapsán do seznamu státem chráněných památek. Chloubou obce jsou lázně, patřící k nejstarším na Moravě, přirovnávané k slovenským Piešťanům. Máte-li dost sil, navštivte naučnou cyklostezku Místní bažantnicí.

Předposlední vesnicí jsou jednověžaté Věžky. Jediná věž je součástí kaple Nanebevzetí Panny Marie. V domě č. 43 bývala Obecní pastouška, kde byl 25 let pastýřem Ján Šišák. V roce 1913 tuto službu převzal Josef Kadlec, který zastával i službu obecního sluhy, též i ponocného. Později pastoušku obec využívala k bydlení chudých lidí. Jednou ročně se Věžky rozezvučí rockovou hudbou.

Naše společné putování zakončíme ve Vlkoši, kde býval mlýn. Dochovaly se zápisky o místním vodníku. Bývalo zde sedm rybníků, které sloužily nejen k chovu ryb, ale i máčení konopí. Středem obce dodnes protéká vodní tok Mlýnský náhon (Říka). Dominantou je majestátní kostel sv. Prokopa, stojící ve středu obce či vzrostlý platan javorolistý , pod kterým najdete zděnou kapličku se zvonicí.

Kostel sv. Floriána

A zde naše putování končí. Hurá domů! Ve všech vískách žijí místní obyvatelé bohatým aktivním společenským životem – společně vítají Nový rok, vodí medvěda, pochovávají basu, rejdí na sletu čarodějnic, kácí máj, slaví Den matek a Dětský den baví se na zábavách, plesech, šibřinkách, nebo měří síly v rozmanitých sportovních utkáních. Téměř všude se sdružují do aktivních spolků hasičů, Sokola, fotbalistů i dalších sportovců, myslivců zahrádkářů, nebo aktivních seniorů.

Pokud vás ochutnávka ve stylu cyklovyjížďky nadchla, určitě si najděte čas, pozvěte své blízké a jeďte se přesvědčit na vlastní oči. Zážitky jsou neopakovatelné a nikdo vám je nemůže vzít. Jako neopomenutelný průvodce vám může posloužit naše právě vydaná publikace.

Pohled z veže zámku na předzámčí  a část města
autor: Mikroregion Moštěnka
Spustit audio