Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem představuje i největší pohřební kočár

29. červen 2015
Česko – země neznámá

Kočár jako technický výdobytek a zároveň ukázka řemeslného mistrovství našich předků. Tak přistupuje k exponátům svého muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem nedaleko Olomouce jeho zakladatel Václav Obr. Díky jeho vášni vznikla největší expozice kočárů od českých a moravských výrobců na světě.

Počátky lásky zakladatele muzea k historickým kočárům sahají do 90. let, kdy se pustil bez jakýchkoliv znalostí do restaurování prvního kočáru. „Poznal jsem, že to je dílo neuvěřitelného řemeslného umu hned několika profesí. A tak jsem se učil a učil, a když jsem konečně zvládl práci s kočáry, zjistil jsem, že u nás nikdy neexistovalo muzeum, které by je uchovávalo a vystavovalo,“ vysvětluje Václav Obr.

Rozhodl se tedy takové muzeum založit, a protože mu vyšli vstříc právě v Čechách pod Kosířem, expozice se nachází právě zde. Zajímavé je, že muzeum bylo vybudováno na místě, kde firma Smékal od roku 1820 vyráběla čerpadla, hasičské stříkačky a hospodářské stroje.

Kočáry poznamnenané zubem času jsou pro restaurátory učebnicí starého řemesla

Počet kočárů, které jsou zde vystaveny, neustále roste. V současné době jich je tu k vidění přes sedmdesát různých typů, velikostí, a to včetně historických saní. Mezi unikáty patří zlacený kočár olomouckých arcibiskupů z 18. století. Dále je tu lovecký kočár Sylva-Tarouců z Čech pod Kosířem či lovecký kočár arcivévody Karla. Pozoruhodné jsou i další kusy, z nichž některé jsou po restaurování jako nové, jiné se nacházejí v původním stavu a slouží jako učebnice řemeslného umění stavitelů kočárů.

Pohřební kočár stával v restauraci

Největší kočár na světě byl vyroben pro nebožtíky v Plzni

Jedním z nejzajímavějších kousků je největší smuteční kočár na světě, který se stal součástí sbírky teprve v loňském roce. Gigantický kočár je dlouhý šest a půl a vysoký tři a půl metru. Se soškami andělů na střeše dosahuje dokonce výšky přes čtyři metry. Jeho hmotnost přesahuje dvě tuny.

Kočár vyrobil někdy na přelomu 19. a 20. století plzeňský továrník Václav Brožík, který patřil k nejproslulejším výrobcům kočárů u nás. Podle dochované dokumentace byly tyto kočáry vyrobeny celkem čtyři, tento jediný se však zachoval dodnes.

Václav Obr se o něm dozvěděl náhodou, od jednoho z návštěvníků muzea, který mu prozradil, že tento kočár stojí v žalostném stavu v jedné restauraci v Napajedlech. Unikátní pohřební kočár získal do svého vlastnictví v březnu roku 2010. Při koupi nakonec vášnivému sběrateli pomohla veřejná sbírka a příspěvek Olomouckého kraje. Po velké rekonstrukci je dnes největším lákadlem muzea.

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem

Pozoruhodné je, že tento kočár byl už ve své době elektrifikován. Lucerny provázející svým světlem nebožtíka na poslední cestě svítily díky baterii důmyslně ukryté ve voze.

Muzeum kočárů je přístupné denně, kromě pondělí, a nabízí i zanícený výklad Václava Obra a jeho spolupracovníků, kteří dokáží, co se kočárů týče, odpovědět téměř na všechny otázky, které návštěvník položí.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1607.7609416667938!2d17.034462700000002!3d49.5511589!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47125b6e3bb3a143%3A0x73e8b6552c6f8030!2zSGlzdG9yaWNrw6kga2_EjcOhcnkgTXlsb3Jk!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1435570288750" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
autor: kbz
Spustit audio