Němí svědci historie: Ohrozim

V cyklu Němí svědci historie navštívíme obec Ohrozim.

Vesnice leží na návrší ostře se svažujícím k východu, severně od Plumlova, u silnice z Prostějova do Boskovic. Kostel v horní části obce a vrch Horka nad ním jsou zdaleka viditelné jako výrazná dominanta krajiny.

Významné nálezy mohylového pohřebiště na vrchu Horka pocházejí z roku 1923, nalezeno zde bylo 27 mohyl, další byly v polích zničeny orbou. Pocházejí z období kultury nálevkovitých pohárů, patří k nejstarším u nás.

První písemná zpráva o vesnici je z roku 1141, kdy 6 popluží v Ohrozimi patřilo k olomouckému metropolitnímu kostelu sv. Václava. Více o zdejších památkách a historii se dozvíte v cyklu Němí svědci historie v pondělí 23. dubna přibližně v 8:40 v 15:40 od historika Jána Kadlece, se kterým natáčel Aleš Spurný.

autoři: Ján Kadlec , Aleš Spurný
Spustit audio