O pojmenování známého čistícího prostředku na nádobí, které připomíná zkratku názvu Jihoafrické republiky

15. leden 2019

Zatímco jar jako prostředek na mytí nádobí každý zná, původ tohoto pojmenování obecně známý není.

Slovo jar dnes už v češtině vnímáme vlastně jako pojmenování obecné, tedy apelativum – je to zkrátka obyčejné slovo jako třeba olej, voda nebo mýdlo. Existuje silná tendence psát slovo jar s malým j, tedy nepojímat ho jako vlastní jméno. Přitom slovo jar vlastním jménem, alespoň původně, je. Přirozeně je také zaregistrováno jako obchodní značka.

Název to byl myslím šťastné zvolený. Nejen proto, že je krátký a že se dobře vyslovuje, ale také proto, jaké asociace, jaké představy vzbuzuje. Ve slově jar tak nějak rezonuje slovo jaro a to je představa všeobecně milá.

Spustit audio