O přídavných jménech plausibilní a salientní

22. leden 2019

Přídavná jména plausibilní a salientní jsou poslední dobou v médiích frekventovanými výrazy. Co vlastně znamenají?

Reprezentativní zdroj poznání, totiž Akademický slovník cizích slov, uvádí, že plausibilní znamená totéž co „srozumitelný, přijatelný, pochopitelný nebo pravděpodobný.“ Slovník zároveň uvádí, že jde o slovo latinského původu a že je to slovo knižní, tedy spíš vzácné. Pohled do korpusu, tedy do opravdu velké databáze českých textů z poslední doby ale ukazuje, že slovo plausibilní má jistý potenciál ožívat a šířit se. Příčinou bude asi angličtina, kde je slovo plausible, které i do tohoto jazyka přešlo z latiny, poměrně časté. Tedy angličtina může nepřímo působit oživování některých starších latinských výrazů. Zvláště tedy, když mluvčím češtiny záleží na tom, vyjadřovat se intelektuálně až vědecky. A to je myslím dnes dost nápadná tendence ve veřejné komunikaci.

Spustit audio