Pacienti a léky

9. březen 2015

Zdravotní péče je velmi často spojena s předepisováním léčivých přípravků, které mají léčebné nebo preventivní vlastnosti.

Mezi ně patří nejen klasické léky, které obsahují účinnou léčivou látku, ale též vakcíny, homeopatika, krevní deriváty, transfuzní přípravky a jiné. Některé léky jsou pouze na lékařský předpis z důvodu, že by mohly být nebezpečné pro pacienta při nesprávném užívání nebo bez lékařského dohledu.

Ostatní léky jsou volně prodejné a lze je vydávat bez předpisu, některé z nich však s určitým omezením. Kromě toho se léky dělí na ty, které hradí zdravotní pojišťovna plně, které částečně a které nehradí vůbec.

Jaké jsou podmínky pro vystavování lékařského předpisu?

Léky předepisují lékaři poskytující zdravotní péči podle své odbornosti, a to vystavením lékařského předpisu (receptu). Lékař může předepsat lék mimo svou odbornost jen pokud recept označí svým identifikačním číslem a slovním spojením „na doporučení odborného lékaře“. Toto doporučení musí být zároveň v den předepsání léku založeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Je-li lék hrazen pojišťovnou, lze na jeden recept předepsat více než jedno balení jednoho druhu léku. Může být předepsáno tolik léků, kolik je potřeba pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře. Nejdéle jsou však léky předepisovány na dobu tří měsíců a zpravidla do počtu tří balení.

Obecná platnost receptů na léky je 14 dnů, pokud lékař neurčí jinou dobu. Recepty s předepsanými antibiotiky a antimikrobiálními chemoterapeutiky platí nejdéle 5 kalendářních dnů ode dne vystavení, pokud nejde o léčivé přípravky pro místní použití. Recept s předepsanými léky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Recept vystavený pohotovostní službou platí nejdéle jeden kalendářní den následující po dnu jeho vystavení.

autor: pis
Spustit audio