Darování za života je o důvěře v rodině

10. červenec 2018
Právní poradna

Sebelepší smlouva nemůže pokrýt všechny možnosti, které v životě nastanou. V rodině by se v ideálním případě nemělo nic skrývat.

Ne vždy je ale situace v rodině ideální. „Bohužel se může stát, že starý člověk má věcné břemeno, užívá nemovitost a potomci se nevyvedou a ztrpčují život člověku, který se v dobré víře ještě za svého života zbavil majetku,“ říká JUDr. Leoš Vyhnánek.

Za svého života můžeme s majetkem, který vlastníme, nakládat podle svého uvážení. Samozřejmě ho taky můžeme převést na jinou osobu. „Ve smlouvě musí být přesně označená nemovitost, dárce v ní výslovně vyjádří, že daruje, a obdarovaný, že přijímá. Smlouva musí mít písemnou formu a musí se zavkladovat na katastru nemovitostí s návrhem na vklad. Určitě doporučuji, aby to vždy připravoval odborník,“ zdůrazňuje JUDr. Vyhnánek.

Předkupní právo je právo oprávněné osoby, aby při zcizení věci byla tato věc nabídnuta nejprve této osobě. Spoluvlastníci nemovitosti budou mít od 1. ledna 2018 při převodu podílu opět předkupní právo. Nemají povinnost podíl vykoupit, ale mají právo. „Týká se to pouze nemovitostí. U věcí movitých předkupní právo ze zákona neexistuje. Lze ho ale zřídit smluvně,“ upřesňuje Leoš Vyhnánek.

autor: voj
Spustit audio