Musíte strpět sloup elektrického vedení na svém pozemku?

26. srpen 2019

Energetický zákon ukládá povinnost vlastníku el. vedení uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu o věcném břemeni liniové stavby. „V případě nesouhlasu, vyvlastňovací úřad zřídí věcné břemeno tzv. vyvlastněním,“ říká JUDr. Jan Rytíř.

Věcné břemeno se zřizuje za náhradu. „Náhradu za zřízení věcného břemene i za výkon práva odpovídajícímu věcnému břemeni,“ doplňuje olomoucký právník.

Věcná břemena k nemovitým věcem nabývají účinnosti zápisem do katastru nemovitostí, který je veřejným rejstříkem. Končí stejným způsobem, jakým vznikla.

„Např. dohodou o zániku, nebo smrtí osoby, které věcné břemeno svědčí, případně může zaniknout z rozhodnutí státního orgánu,“ vyjmenovává v Právní poradně Jan Rytíř.

autor: voj
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová