Musíte strpět sloup elektrického vedení na svém pozemku?

26. srpen 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nahlížení do katastru nemovitostí

Energetický zákon ukládá povinnost vlastníku el. vedení uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu o věcném břemeni liniové stavby. „V případě nesouhlasu, vyvlastňovací úřad zřídí věcné břemeno tzv. vyvlastněním,“ říká JUDr. Jan Rytíř.

Věcné břemeno se zřizuje za náhradu. „Náhradu za zřízení věcného břemene i za výkon práva odpovídajícímu věcnému břemeni,“ doplňuje olomoucký právník.

Věcná břemena k nemovitým věcem nabývají účinnosti zápisem do katastru nemovitostí, který je veřejným rejstříkem. Končí stejným způsobem, jakým vznikla.

„Např. dohodou o zániku, nebo smrtí osoby, které věcné břemeno svědčí, případně může zaniknout z rozhodnutí státního orgánu,“ vyjmenovává v Právní poradně Jan Rytíř.

autor: voj
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.