Perplex

19. únor 2019

Když se v nějakém slově objeví písmeno x, je to neklamným znamením, že to slovo je cizí, nečeské. Tímto zjištěním je vyřešena asi polovina možných úvah nad slovem perplex, které sice v češtině nepatří k častým, ale zároveň není ani vzácné.

Slovo perplex znamená totéž, co jeho české protějšky „zmatený“ nebo „popletený“. Jedná se o zmatenost nebo popletenost, které vyvolalo nějaké překvapení, možná i šok. Cizí slova vůbec, jsou-li v češtině užita místo slov domácích, mají potenciál vyjadřovat vyšší intenzitu nějakého prožitku a také vyšší míru citového hodnocení, srovnejme třeba slova jako stupidní místo hloupý nebo fascikl místo svazek.

Spustit audio