Podzemní říše dolomitů a ledové vody. To jsou Bozkovské jeskyně na severu Čech

26. srpen 2022

Peklo, Prušácká přilba, Palec a Ukazovák, Sloní ucho, Anděl, Jezerní dóm a řada dalších zajímavostí na vás čeká v podzemí u obce Bozkov na Semilsku na severu Čech. První písemné zmínky o objevu jeskyně ve vápencovém dolu pocházejí z roku 1947. Pár nadšených bozkováků se snažilo dostat dál do zavalených prostor. Ale především se jim podařilo tyto prostory ochránit před odtěžením, které potkalo dřívější objevy.

Po deseti letech pronikli nadšenci 21. září 1957 do prvních větších volných podzemních prostor dnes známých jako Staré jeskyně. Na zpřístupnění si ale veřejnost musela počkat ještě téměř dvanáct let. Jeskyně byly plné vody a zeminy, kterou bylo nutné odtěžit. V některých případech i za pomocí výbušnin. To, že se podařilo rozstřelit skálu a přitom nepoškodit krápníky, je velké mistrovství, téměř zázrak. Převážně šlo ale o ruční práci.

Objevte s námi místa, která stojí za to navštívit a soutěžte o atraktivní ceny. V Cestě okolo Česka můžete soutěžit hned dvakrát!

Každý prostor i většina krápníků, záclonek a říms má svoje jméno. Prohlídka nejzajímavějších a nejkrásnějších částí dvou jeskynních systémů propojených raženým tunelem začíná v kapli se Zkamenělým orlem. Pokračuje Půlnoční jeskyní a jeskyní Za prahem. Návštěvníci pak projdou Peklem, jediným prostorem s barevným nasvícením, kolem Labutích jezírek do Loupežnické jeskyně. Své názvy mají i chodby, třeba Pirátská nebo Blátivá.

Od prostých po skvostné

Ve vrchním patře jeskyní zaujme třeba Prušácká přilba. „K ní je přirostlý kousek krápníkové záclony, který se patrně kdysi ulomil při nějakém horotvorném pohybu, dopadl na úpatí té přilby a protože na místo dál kapala krasová voda, která obsahuje vápenec, tak se to časem spojilo,“ vysvětluje vedoucí Bozkovských dolomitových jeskyní Dušan Milka. Prohlídkový okruh je koncipován tak, že vede od méně vyzdobených prostor až po ty, ve kterých oči přecházejí. Taková je třeba malá prostora se Sloním uchem a Kukuřičnými klasy.

Prušácká přilba

Procházka mezi krápníky „rostoucími“ ze stropu i ze země vrcholí největším podzemním jezerem v Čechách v Jezerním dómu. Průzračně čistá voda s modrozeleným nádechem má průměrnou hloubku 140 centimetrů, rozloha jezera je 14 krát 24 metrů. Teplota vody se pohybuje kolem 8 stupňů a podobná teplota je i v celém jeskynním systému.

Jezerní dóm

Procházka 350 metrů dlouhým okruhem trvá tři čtvrtě hodiny. Délka dosud objevených prostor je přes jeden kilometr a Bozkovské jeskyně jsou tak největšími dolomitovými jeskyněmi v České republice. Do úchvatného podzemního světa křemene a vody je vhodné se předem objednat.

Spustit audio