Přes milion knih v depozitářích, restaurátorské dílny a digitalizační jednotku skrývá budova Vědecké knihovny v Olomouci - Hejčíně

23. únor 2020

V rozhlasové reportáži nahlédneme nejen mezi pohyblivé stěny s regály plnými knih, podíváme se  také do dílny, kde knihy opatřují vazbami a ochrannými obaly, v místnostech restaurátorského pracoviště si prohlédneme tisky z 16. století. 

Zjistíme, co knihám nejvíce škodí, jak se čistí a jak se opravují stránky provrtané červotočem nebo napadené plísní a také postojíme u skeneru, který sám dokáže obracet listy a ofotit knihu od začátku do konce.

„Náš fond čítá téměř dva a půl milionu knih, polovinu máme tady v novém depozitáři, jsme jedna ze tří knihoven s celostátním povinným výtiskem, jakákoliv kniha vydaná na našem území nám musí být zaslána,“ říká Jitka Šimečková vedoucí úseku ochrany fondů.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio