Příběh svatého Jana Sarkandera je svědectvím neochvějné víry

21. květen 2023

V roce 2020 jsme si přípomínali 400 let od mučednické smrti svatého Jana Sarkandera. Na Velikonoční neděli jsme se proto vydali do míst, která jsou s jeho posledními dny úzce spjata.

Příběh kněze a mučedníka vám v pořadu Přímo z místa vypráví autor zbrusu nové knihy o sv. Janu Sarkanderovi badatel Karel Kavička a farář Římskokatolické farnosti sv. Michala v Olomouci Antonín Štefek.

„Myslím, že jeho život se úzce pojí i s velikonoční tajemstvím. Cesta, kterou prošel za krátký věk života 44 let a 11 let knězem, a zvláště v závěru, kdy na sobě nesl kříž utrpení a obstál, se připodobňuje Kristu, který nesl kříž za nás a zvítězil. V tom pro nás vidím veliké povzbuzení, abychom ve všech těžkostech života čerpali sílu z takových velikých svědectví, jakým byl život svatého Jana,“ říká otec Antonín Štefek.

autor: pese
Spustit audio