Proměny olomouckého kostela svaté Kláry v době Josefa II.

V lednu uplynulo 150 let od vydání dekretu císaře Josefa II., kterým rušil spoustu klášterů, které podle něj nebyly užitečné. Josefínské reformy tím dost změnily tvář Olomouce, především se dotkly církevní čtvrti zvané Předhradí.

Za oběť jim padly starobylé chrámy Panny Marie, svatého Petra a další spousta klášterních institucí a budov, která stávala v 18. století před reformami v prostoru zmíněného olomouckého Předhradí.

Jednou z těch, kterých se reformy dotkly, ale v hmotě se přesto dochovala na náměstí Republiky dodnes, je barokní novostavba kláštera klarisek. Přestavován byl v druhé polovině 18. století.

Jako poslední byl vybudován kostel sv. Kláry. Řádové sestry si ho ale v nové podobě příliš neužily. Krátce po dokončení stavby byl klášter zrušen a budovy na čas získal kněžský seminář.

Téměř o deset let dříve, v roce 1773, byl papežem zrušen jezuitský řád, který v Olomouci zřídil a provozoval univerzitu. Škola byla již jako státní přesunuta do Brna, vrátila se do Olomouce, ale byla jí odebrána univerzitní práva a stalo se z ní lyceum. Knihovna lycea našla místo právě v lodi kostela svaté Kláry.

My se před jeho průčelím zastavujeme s historiky Vlastivědného muzea v Olomouci Filipem Hradilem a Robertem Šrekem. Více prozradí další díl cyklu Němí svědci historie.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio