Sněden, nebo snězen. Jaký tvar je spisovný?

31. říjen 2023

Sněden, nebo snězen? Která z variant je spisovná? Podléhá ohýbání sloves různým nářečím? Na tyto jazykové otázky nám odpoví náš bohemista.

Spustit audio