Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused. Tak zní první bod z tzv. Smokemanova desatera správného topiče

28. listopad 2023

Kdo je Smokeman? Jiří Horák, vedoucí výzkumné skupiny Moderní systémy vytápění z Výzkumného energetického centra při Centru energetických a environmentálních studií na VŠB-TU Ostrava.

Věděli jste, že přibližně 20 % českých domácností, které jsou vytápěny pevnými palivy, vyprodukuje více než 80 % všech českých“ emisí jemného prachu a více jak 95 % rakovinotvorného benzo[a]pyrenu? Proto se i malé“ zmenšení kouře může výrazně projevit na čistším ovzduší.

Jiří Horák alias Smokeman s moderátorkou Zorou Ježkovou

Smokeman Jiří Horák dělá vše pro to, aby naše komíny méně kouřily, a přitom jsme se více ohřáli. Na zkušebně kotlů a kamen, kterou má na starosti, provedl se svým týmem více než 7 tisíc reálných spalovacích zkoušek a jejich výsledky shrnul do SMOKEMANova desatera správného topiče.

Jak to udělat, aby naše komíny méně kouřily, přitom jsme se více ohřáli a ještě ušetřili? A lze to vůbec skloubit?

Nahlédněte do Smokemanových tabulek viz. galerie a poslechněte si Dobrou radu s Jiřím Horákem.

Pořad Dobrá rada můžete ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc poslouchat a ptát se hostů každé úterý od 10:04.

Spustit audio