Učitelé při uzavírání známek přihlížejí k hodnocení úkolů, které žáci plnili distančně

11. červen 2021

Známkami i slovně budou hodnotit učitelé na konci tohoto školního roku své žáky. V závěrečné klasifikaci zohlední i to, že žáci strávili podstatnou část výuky doma a museli se vyrovnat s novou situací.

„Děti hodnotím maximálně trojkou,“ říká Martina Bradová, která je třídní učitelkou druháků na základní škole v Určicích na Prostějovsku. „Ve druhé třídě už by mohla být klasifikace čtverka, pětka, ale přijde mi to, po tom všem, co jsme si spolu prožili a jak děti i rodiče pracují, tak jsem si dala, že nejhorší známka bude trojka s tím, že doučujeme a dopilováváme,“ pokračuje učitelka.

Vedení školy uzavření známek posunulo na co nejpozdější termín. Podle ředitelky školy Marcely Melkové budou mít i tak učitelé plné ruce práce. „Klasifikace končí v pátek 25. června, ve středu už bychom měli vydávat vysvědčení. Deváťákům bychom chtěli vysvědčení dát už v úterý,“ uvedla ředitelka.

Na této škole budou žáky hodnotit pomocí známek, u dětí s podpůrnými opatřením pak učitelé podle Melkové volí kombinaci se slovním hodnocením. Velkou část školního roku přitom letos žáci strávili doma na distanční výuce. „Část distanční výuky bude ve výsledné známce zohledněna. Také ale zohledňujeme podmínky některých dětí, jejich možnosti,“ pokračuje ředitelka. Ne všechny děti totiž během výuky doma plnily všechny zadané úkoly tak, jak bylo potřeba. Učitelé je proto doučují.

„Pokud by u některého žáka nebyl dostatek podkladů, tak můžeme navrhnout odložení klasifikace. Ale podle zpráv, které mám ze sborovny, u většiny žáků tato situace nenastane,“ dodává Melková. Škola tento týden také uspořádala konzultace pro rodiče, aby společně s učiteli probrali vědomosti žáků. „Jsou zdivočelí. Byli doma, tak si myslím, že je horší s nimi vyjít,“ říká maminka Karolíny, která chodí do druhé třídy, co s třídní učitelkou kromě dceřina prospěchu probírala.

autor: tas
Spustit audio