Uničovská šatlava je muzeem vězeňství. Dodnes v ní sedí povětrná ženština

24. listopad 2015
Česko – země neznámá

Nevelký, pěkně upravený domek se středověkým vzezřením, s malým dvorkem ukrytým za vysokou zdí, patří k pozoruhodným památkám na městské právo v Uničově na Olomoucku. Kdysi totiž právě zde, v Příční ulici fungovala městská šatlava, která se před časem proměnila v muzeum vězeňství.

Počátky uničovské šatlavy sahají patrně do druhé poloviny 16. století. Budova zde prokazatelně stála v polovině století 17., neboť dochovaný plán města ji už na tomto místě zachytil. Dalším důkazem je i název ulice, ve které budova stojí. Už v roce 1610 se ulici říkalo Šerhovní, podle spojení šatlava - šerhovna.

Budova prošla složitým stavebním vývojem. Její nejstarší části jsou raně barokní, poslední velká přestavba se uskutečnila v roce 1890. Původně sloužila městskému soudu, od poloviny 19. století pak okresnímu soudu v Uničově. V letech 2009 a 2010 se město odměnilo své někdejší šatlavě kompletní rekonstrukcí. V červnu 2010 v ní pak bylo otevřeno muzeum městského vězeňství.

V šatlavě jsou nápisy na zdech i mučicí nástroje

Muzeum představuje vývoj soudnictví a vězeňství na Uničovsku od středověku až do začátku 20. století. Návštěvníci zde uvidí mnoho artefaktů, které patřily vězňům nebo i četníkům a strážným. Najdeme zde expozici mučicích nástrojů, ale i předmětů denní potřeby, které vězni používali.

Muzeum vězeňství v bývalé šatlavě v Uničově

Díky pečlivosti restaurátorů se v celách dodnes dochovaly malby a nápisy, jejichž prostřednictvím k nám přes propast času promlouvají bývalí vězňové. Kromě různých forem kalendářů sloužících k odpočítávání dní trestu zde najdeme i lidovou slovesnost, mnohdy poměrně hrubého zrna.

Přestože šatlava ve 20. století pomalu ztrácela svůj význam, vězni v ní byli ještě poměrně nedávno. Při obsazení města nacistickou mocí v roce 1938 držela české vlastence, za druhé světové války ruského zajatce. Máme zprávy také o internaci sestřeleného amerického pilota. Vůbec posledními obyvateli zdejších cel pak byli místní Němci, kteří zde čekali v roce 1945 na odsun.

Kromě toho na místě můžeme spatřit také uvězněnou povětrnou ženštinu. Právě na odvrácenou stránku zdánlivě idylické doby přelomu 19. a 20. století se zaměřuje část expozice, která popisuje patologické jevy v tehdejší společnosti a život místního podsvětí.

Nutno říct, že uničovská městská šatlava však v žádném případě nepůsobí nijak depresivně, je to velmi zajímavé místo, které rozhodně stojí za návštěvu.

autor: kbz
Spustit audio