V devadesátkách bloudil na drogách ulicemi bez naděje. Dnes Josef Vondrka závislým lidem pomáhá

16. srpen 2017
Josef Vondrka

Taky to znáte? Sledujete film nebo čtete dobrodružnou knížku a přistihnete se, jak hrdinovi horečně fandíte. Tluče vám srdce, držíte bezděky palce, dýcháte za něj.

V devadesátých letech běžel v televizi dokument Jana Šikla Na cestě – příběhy několika drogově závislých. Jedním z nich byl tehdy šestnáctiletý Pepa z Prahy. Snad mu tenkrát u televizorů fandilo více lidí.

Dnes čtyřicetiletý šéf sociálního zařízení Darmoděj v Jeseníku je už vlastně úplně jiný člověk. Jenže od jeho puberty a adolescence prožité na dně společnosti k dnešku prožil leccos.

Dokumenty Na cestě a Znovu na cestě měly ten úděl, že líčily často drsné podmínky života a světa závislých, ale často i touhu skončit a následnou, opakovanou beznaděj a rezignaci.

Pepa aspoň přežil, většina ostatních protagonistů bohužel ne.

Josef Vondrka v 90. letech

Osm zoufalých pokusů skoncovat s drogami, osm neúspěchů, útěků z různých léčeben. A pak: Buďto poslední šance, anebo odhodlání skoncovat úplně se vším.

Tou šancí byla devátá léčba v Bílé Vodě v okrese Jeseník. Osud, rozhodnutí naposledy to zkusit. A konečně motivace nejsilnější: tehdy rodící se Pepův vztah.

Právě i o svém doslova novém začátku, ale taky o vší té předchozí beznaději, o životě na ulici, o důvodech, proč se člověk může stát závislým a taky o tom, jak moc lehce se to stane – o tom pak svého času sepsal Josef Vondrka autobiografickou knížku Smrt jménem závislost. Je záslužná, je poučná, často šokuje. Ale hlavně: je to vlastní reflexe napsaná v rámci jedné terapie z první ruky, bezprostředně, přímo.

Hodí se, pokud někdo, kdo chce působit v rámci terapie, sociální práce a prevence sociálně patologických jevů, má osobní zkušenost. I když draze vykoupenou.

V organizaci Darmoděj v Jeseníku mají právě takového ředitele. Jesenický Darmoděj založil a vede Josef Vondrka. Úplně jiný člověk. Člověk, který ví, co a proč dělá.

A stejně tak, že je to zrovna v této části regionu vážně zapotřebí.