V životě bychom měli objevovat skutečné hodnoty

Vystudoval teologii a působil jako duchovní, za což byl vězněn a perzekuován. Od roku 1997 pracoval v humanitní organizaci ADRA, rok na to už jako předseda správní rady Nadace ADRA.

Zúčastnil se humanitárních projektů na Balkáně, Ukrajině, Kavkazu či v jihovýchodní Asii. Patří k zakladatelům Psychosociálního týmu České republiky, je zakladatelem a čestným předsedou projektu Cena Michala Velíška.

Od roku 2009 působil jako nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnice Motol a letos už ho v této pozici můžeme potkávat doma – na Moravě, ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Slávek Vurst říká: „V životě bychom měli objevovat skutečné hodnoty. Ne ty hodnoty, které ztratí cenu ve chvíli, když nám teče do bot. Jestliže vážně onemocníte, tak nějaké „mám“ ztrácí jakoukoli cenu. Skutečné hodnoty jsou ve vztazích s ostatními lidmi, milovat a být milován, někam patřit a mít pro co žít.“

Slávek Vurst bude naším hostem v pondělí 8. prosince.

autor: zos
Spustit audio