Válečné trauma, to je ten nejvyšší stupeň traumatizace. Zejména u dětí a mladých

4. květen 2022

Psycholožka Leona Jochmannová a Centrum Locika dobře vědí, proč je po vypuknutí válečného konfliktu nutno upozornit na vliv válečného dění na psychiku dětí po celém světě, více či méně sousedících zemích a především těch z Ukrajiny.

Jaký dopad mají dětská traumata?

„Zásadní a určující je vztah matky a dítěte v nejmladším dětském věku. Traumatizovat pak mohou i nejrůznější dílčí monotraumata během vývoje, nehody a úrazy či jednotlivá zkušenost s násilím. Dále je tu psychická traumatizace ze šikany, ubližování. A především pak nejvyšší, nejvážnější stupeň psychotraumatu, komplexní posttraumatická stresová porucha. Sem spadá například i zkušenost jedince s ozbrojeným konfliktem,“ varuje dětská psycholožka.

Doktorka Leona Jochmannová

Vliv raných, ale i následných traumatizujících zážitků, dopady deprivace anebo poruchy citové vazby (attachmentu), kdy dítě na počátku života nemůže přilnout k matce, je určujícím pro (celý) život člověka. 

Mluvit lze například i o disociaci (odloučení od reality, odpojení). Ta může být jednak mechanizmem, jak se tělo (mysl) podvědomě vyrovnává třeba s hrůznými zážitky; disociativní porucha osobnosti je ale diagnózou a spolu s vážnou s traumatizací člověka mohou vést ke zdánlivě nepochopitelnému zkratovému jednání – násilným brutálním útokům, výpadům, (rodinným) tragédiím, o nichž naneštěstí právě poslední dobou také slýcháme. 

Užitečné, leckdy zásadní nabídky psychologické pomoc nabízí například i následující zdroje

www.mvcr.cz

www.centrumlocika.cz  

autor: Bořek Volný
Spustit audio