Za branami kasáren na okraji Hranic se ukrývají stopy naší nejslavnější vojenské akademie

Zrcadlový sál - vojenská akademie Hranice
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zrcadlový sál - vojenská akademie Hranice

Rozsáhlý areál postavili v druhé polovině 19. století, za Rakouska-Uherska. Prestižní vojenské ústavy a pozdější prvorepubliková vojenská akademie přečkaly obě světové války i dva totalitní režimy. Školou prošlo na osm tisíc kadetů. Na jejich seznamu najdeme i řadu známých jmen generálů a důstojníků, ale také spisovatelů nebo sportovců. Za všechny jmenujme Heliodora Píku, Antonína Zápotockého a Ludvíka Svobodu, který na škole vyučoval maďarštinu.

Vojenské ústavy v Hranicích nepostavili náhodou. „Vybráno bylo hned několik měst. Hranice měly ale obrovskou výhodu. Ležely na trase železnice, Severní dráhy císaře Ferdinanda, a tvořily spojnici mezi Vídní, Ostravou a Krakovem. Dobrá dostupnost při rozhodování sehrála důležitou roli. Na stavbě se podíleli přední rakouští architekti a stavitelé. Podobná vojenská škola už tehdy totiž existovala ve vídeňském Novém městě,“ říká Radek Litavec.

Naše exkurze začíná u hlavní brány kasáren generála Zahálky. Součástí traktu mezi kadetkou a budovou pro důstojníky byly tři slavnostní sály, z nichž nejvýznamnější je bílo-zlatý novobarokní Zrcadlový sál.

Kaple sv. Barbory - vojenská akademie Hranice

„Od počátku byl určený k zábavě důstojníků. Večírky, plesy a podobně. Budoucí absolventi se tady učili tanci. Děvčata sem chodila z hranických škol,“ vysvětluje major Litavec.

Jednu stěnu tvoří pět zrcadel, ze štukovaného stropu visí původní křišťálové lustry. Před pěti lety prošel kompletní obnovou a do dnešních dnů si uchoval reprezentativní ráz, stejně jako další dva sály – Jiříkův a Mánesův.

Areál ukrývá nemocnici, muzea i kasino

Prohlídka pokračuje kasárnami, areálem školy. Komplex budov doplňuje kromě rozsáhlého cvičiště a parku s altány také botanická zahrada, hřiště, střelnice, jízdárny i hřbitov.

Vedle hlavních budov se nacházelo několik desítek dalších staveb včetně nemocnice, veterinární stanice, kuželny, vodárny, stájí, chlévů, stávala tam i kovárna. Důstojníci se chodili bavit do kasina. Od roku 1918 areál postupně chátral. Měnili se vlastníci, mizelo původní vybavení, úpravy překrývaly původní fasády.

Další zajímavosti, třeba o kapli svaté Barbory, se dozvíte v reportáži. Letošní exkurze do kdysi prestižní vojenské školy v Hranicích sice skončily, ale šance na hlubší seznámení ještě existuje. Nabízí ji výstava v hranickém muzeu na Staré radnici. Expozice připomínající historii vojenských ústavů a akademie je přístupná do 8. října.