Ze Šumvaldu pochází rod slavného rakouskouherského skladatele i obrozenecký básník

Ve vesnici Olomouckého kraje letošního roku, která v celostátní soutěži skončila na druhém místě, najdeme nevšední památky. Vydejte se s námi na procházku Šumvaldem.

Zajímavostí historického prostoru v centru obce před kostelem je barokní socha svatého Jana Nepomuckého chronogramem datovaná do roku 1725. Stojí v ohrádce na podstavci a zdobí ji neobvyklý sloupek z hlaviček andílků. Jeden z nápisů na podstavci, ten německý, říká: Jene, osvoboď nás od hanby a posměchu, zastav mor, ó velký Bože!

Dominantou celé obce je pak gotický kostel z konce 13. století s přistavěnou věží, do barokní podoby upravený v letech 1772 – 1780. V pozdně gotické kapli z 15. století vidíme dochované kamenné kružby v oknech. V prvních třech patrech vysoké hranolové věže jsou střílnová okénka.

V okolí kostela se dodnes rozkládá hřbitov. Najdeme tu pomník obětem válek vytvořený v bývalé kapličce křížové cesty.

Vlastenecký moravský romantický básník Aleš Balcárek má bustu v parčíku u křižovatky poblíž nákupního střediska, restaurace a školky. Narodil se v Šumvaldu 21. února 1840. Zemřel ve 22 letech v Praze, pohřbený je na Olšanských hřbitovech.

V druhé polovině 19. století vznikl v obci soubor osmi kaplí, jako místa zastavení při procesí Božího těla. Kaple byly vystavěny z nákladů bohatých sedláků. Do dnešní doby se z  osmi staveb dochovaly už jen tři.

Tím slavným operetním skladatelem, jehož rod tu má kořeny, je Franz Lehár. Nedaleko za vrchem Bradlo ve zřícenině hradu Brníčko se podle legendy ukrýval na konci osmnáctého století dezertér Napoleonovy armády markýz Le Harde. Později se již se zkráceným jménem přestěhoval do Šumvaldu, kde založil rod Lehárů.

Součástí Šumvaldu je dnes obec pod kopci nízkého Jeseníku s hornickou minulostí Břevenec. V jejím centru stojí kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1935, Vedle kaple si můžeme všimnout v zemi zasazeného kamene na mletí rudy. Stopy po dolování vzácných kovů a rýžování zlata jsou patrné i v okolních lesích.

autoři: Aleš Spurný , Ján Kadlec
Spustit audio