Zvyky přistěhovalců z Rumunska

Boží muka Budětsko
Boží muka Budětsko

Historik Ján Kadlec prozradí, jaké byly zvyky přistěhovalců z Rumunska, kteří osidlovali oblast pohraničí po druhé světové válce. Připravuje Aleš Spurný.