Bezdůvodné obohacení dnes často řeší zahrádkáři nebo uživatelé nemovitostí na cizích pozemcích

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zahrádka u Olomouce

Klasickým příkladem bezdůvodného obohacení je hospodaření na zahradě, kterou jsme zdědili po dědečkovi, a netušíme, že leží z části na cizím pozemku.

„Základní povinností, v případě, že se dopustíme bezdůvodného obohacení, je vydání toho, oč jsme se obohatili, a to včetně plodů a užitků,“ vysvětluje Radomír Picek. V případech, kdy to nelze vydat, musíme poskytnout náhradu. Zákon dokáže reagovat i na speciální případy. „Často přijdou lidé k bezdůvodnému obohacení jako slepí k houslím,“ dodává olomoucký právník. Více k tématu bezdůvodného obohacení prozradí v dnešním poradníku.