Biocentra a biokoridory proměňují okolí Mořic v rozmanitou krajinu pro zvěř i pro lidi

10. březen 2024

Ještě před čtvrt stoletím byly i Mořice obklopeny poměrně jednotvárnou krajinou polí a lánů, které jen sem tam protínaly cesty a narušovaly je vodní toky. To byl i případ krajiny západně od obce, kterou protínal jen tok Mořického potoka s břehovou vegetací.

Mimochodem, je to dodnes vidět na leteckých snímcích mapového portálu, které byly pořízeny v roce 2003. Snad jen sytější barva porostu prozrazuje, že zdejší louky jsou přece jen více vlhké, než okolí. Tomu svědčí i historický název této lokality nazývané odpradávna Močidla.

Snad i pro složitější zemědělské využití této lokality nakonec padlo rozhodnutí svěřit tento kout katastru přírodě, a tak obec začala ve spolupráci s ochránci přírody a odbornými firmami budovat přírodě blízké biocentrum. Kromě vegetace, která nabízí úkryt polním živočichům a ptákům, zde vznikl zejména menší rybníček a okolní mokřadní prostory, které se staly doslova rájem ptactva ale i menších vodních živočichů.

Celé biocentrum, které dostalo jméno Mokroš, má rozlohu jen asi 3 hektary, nicméně vytvořilo dostatek prostoru pro úplně jinou krajinu, než kterou najdeme vně jeho ochranného prostoru. Hlasitý zpěv ptactva zde střídá zjara kuňkání a skřehotání obojživelníků. Není výjimkou, že zde člověk vyplaší zajíce či bažanta a ani to, že může pozorovat druhy hmyzu, které jsou jinak ve zdejší krajině málokdy vídané. Mokroš totiž, stejně jako ostatní kousky přírody kolem obce, není uzavřenou lokalitou, kam by lidé nesměli. Naopak, vede sem naučná stezka, najdeme tady množství informačních tabulí a dalších prvků a nejen milovníkům přírody, ale i milencům z obce a okolí, je zde určena pozorovatelna přímo nad hladinou rybníčku, kam vede i lávka umožňující sledovat cvrkot pod hladinou i přímo na ní.

Zdálo by se, že biocentrum Mokroš je prostě jen ostrůvkem přírody v krajině. Jenže, jak se ukázalo při povodni v roce 2011, má i docela velkou retenční schopnost, která umožňuje snížit špičkové průtoky vod v Mořickém potoce a zároveň uchovat vodu v krajině. To samo o sobě zaslouží v dnešní době pozornost.

Nová výsadba třešní naváže na vytvoření propojovací cesty mezi Mokrošem a cyklostezkou

Kromě samotného biocentra zde byl vysazen i unikátní sad, který schraňuje staré odrůdy ovocných stromů, které z našich zahrad a sadů pomalu mizí. Nedaleko najdeme i trnkovou alej, která kromě ptactva dělá radost i místním vyznavačům průzračného moku vznikajícího destilací zkvašených plodů této aleje. Další alej, tentokrát třešňová byla vysazena mezi cyklostezkou do Nezamyslic a Mokrošem. Pod ní by měla vzniknout polní cesta, navazující na průleh, který odvádí přebytečnou vodu z potoka do řeky Hané a je významným prvkem zejména pro ptáky. 

Nutno říci, že v Mořicích a jejich okolí to zdaleka není jediné místo, kde se začíná do dříve intenzivně využívané zemědělské krajiny vracet přírodě blízké hospodaření. Další najdeme na opačné straně obce, kde vzniká biokoridor s názvem Obora, který slouží jako retenční nádrž a úkryty pro zvěř. Dalším pozoruhodným místem je lokalita Padělky, kde bylo v roce 2022 na ploše 5,5 ha vysázeno 5 tisíc stromů a 6 tisíc keřů.

Sad starých odrůd představuje i už dávno zapomenuté ovocné stromy

Všechny tyto lokality by se postupně měly propojit a umožnit tak nejen zvěři, ale i lidem průchod příjemnou krajinou. Východiskem by měla být obec se svými památkami ale třeba i se Zahradou pěti smyslů v centru obce, která slouží hlavně dětem. Najdeme zde nejen herní prvky, ale také například záhony s místními původními bylinami a rostlinami, které děti učí poznávat to, co do Hané patřívalo zcela běžně a co my jsme tak trošku v této krajině v nedávné minulosti zapomněli hledat.

Pořad Přímo z místa můžete ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc poslouchat každou neděli od 09:10, následně pak neomezeně ZDE na webu.

Spustit audio