Čelechovice na Hané stojí v kraji, který je osídlen už od doby pravěkých lovců

10. únor 2022

Čelechovice na Hané patří mezi větší hanácké obce, položené pod velehorou Velkým Kosířem. Zdejší kraj je osídlený hluboko do pravěku a má i zajímavou mladší historii.

Archeologické nálezy potvrzují, že už ve starší době kamenné se zde pohybovali pravěcí lovci. V následných staletích byl zdejší kraj téměř kontinuálně osídlen až po slovanskou kolonizaci zdejšího území.

První historické zmínky potvrzují, že v počátcích existence obce Čelechovice byl zdejší kraj majetkem krále. První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1315, kdy král Jan Lucemburský dal za 100 hřiven grošů do zástavy slezskému šlechtici Friduši z Linavy sedm lánů v Čelechovicích a Chudenský mlýn. Ten mimochodem stojí dodnes a pod názvem Plachý mlýn jej najdeme na Mlýnské strouze mezi Čelechovicemi a Kostelcem na Hané. V roce 1321 vyplatil zástavu Vok I. z Kravař, ale pak už jsou osudy obce nejasné.

Pravoslavná kaple Svaté Trojice postavená v roce 1940

Víme, že ke konci 14. století byl v obci menší hospodářský dvorec v držení drobné šlechty. Zemané z Čelechovic měli ve znaku turnajové břevno. Část obce, pravděpodobně tu vykoupenou Vokem, pak držel ženský augustiniánský klášter v Olomouci.

V 15. století se majitelé obce střídají, až v roce 1500 se držitelem celé vesnice stává ženský klášter sv. Kláry v Olomouci. To v době vrcholné reformace nebylo jednoduché ani pro sestry, ani pro poddané. Čelechovice se staly centrem roztříštěného klášterního statku, k němuž patřily ještě vesnice Dubany, Křelov, Lazce a Třebčín.

Třicetiletá válka se na obci hodně podepsala a po jejím skončení bylo hned čtrnáct usedlostí pustých. Obec však byla brzy dosídlena a klarisky se činily. V sousedství dvora vyrostl pivovar a panský dům, kde sídlila správa panství. V roce 1757 přikoupil klášter ještě statky Ptení a Suchdol. Ve svých vesnicích budovaly jeptišky nové církevní objekty v barokním slohu. V Čelechovicích to byla nová kaple na návsi, socha sv. Jana Nepomuckého u pivovaru a dva kříže.

Socha sv. Jana Nepomuckého ve výklenku, který zbyl ze zdi někdejšího cukrovaru

Na návrší nad Čelechovicemi byla vystavěna další kaple, kolem níž později vznikla osada. Z rozhodnutí císaře Josefa II. byl klášter v roce 1782 zrušen. Klášterní majetek připadl Náboženskému fondu. Dvorec by rozparcelován a pozemky byly v roce 1789 zčásti rozděleny mezi místní a zčásti využity k založení již zmíněné nové osady s názvem Rittberg - dnešní kaple.

V roce 1825 koupil panství zrušeného kláštera Filip Ludvík, hrabě Saint-Genois, jemuž patřily zdejší statky ještě dlouho po zániku patrimoniálního zřízení.  Do dějin obce se zapsal založením jednoho z prvních cukrovarů na Moravě. Ten byl dokončen v roce 1839 na místě bývalého pivovaru a znamenal pro zdejší rolníky velkou pomoc. Existoval až do roku 1982, kdy byl provoz zastaven. Dnes už z cukrovaru nezůstalo nic než komín a zbytky železniční vlečky.

Školní budova z roku 1910

Už v roce 1874 byla v obci postavena školní budova. Ta byla v roce 1910 nahrazena modernější školou. V roce 1883 přijel do obce první vlak a do roku 1890 přesáhl počet místních obyvatel tisíc duší. Obec se nadále rozvíjela a dnes je to moderní obec s velkou živnostenskou a zemědělskou tradicí.

Z památek zde můžeme obdivovat zejména kapli „Obětování Panny Marie“ a kříž, na kterém je letopočet 1776. Kaple je pravděpodobně podobného stáří. U cesty směrem na Studenec stojí pravoslavná kaple „Svaté Trojice“, která byla postavena v době druhé světové války.

Z drobných památek je zajímavá socha sv. Jana Nepomuckého ve výklenku bývalé zdi cukrovaru, která pochází z roku 1736. Najdeme zde však i další skulptury, včetně pomníku padlým a památníku věnovaného Františku Palackému, při cestě na Velký Kosíř.

autor: kbz
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...