František Kožík: Cestou lásky - Josef Mánes

Zahrada zámku v Čechách pod Kosířem, kde trávil Josef Mánes část života
Zahrada zámku v Čechách pod Kosířem, kde trávil Josef Mánes část života
Připomeňme si alespoň několik životopisných dat. Josef Mánes žil v letech 1820 až 1871 a jeho životní příběh je spjat zejména s pražským prostředím, i když za svého života podnikal časté cesty nejen po Moravě, Slezsku a Slovensku, ale rovněž Německu, Polsku, Rusku a Itálii.

Mistr české malby a krajinářství pocházel z malířské rodiny. Výtvarníky a učiteli na pražské akademii byli jak jeho otec Antonín, tak strýc Václav Mánes. Také sestra Amálie a bratr Quido se věnovali výtvarnému umění.

Josef Mánes pobýval často na Moravě, na zámku rodiny Sylva Taroucových v Čechách pod Kosířem, kde vytvořil více než sto děl. Mánes je kromě obrazů rovněž autorem ilustrací k Rukopisům, tvůrcem návrhu sokolského kroje a praporů, a zejména kalendária pražského orloje, jehož originál je umístěn v Muzeu hlavního města Prahy.

Josef Mánes pobýval často na Moravě, na zámku rodiny Sylva Taroucových v Čechách pod Kosířem, kde vytvořil více než sto děl. Mánes je kromě obrazů rovněž autorem ilustrací k Rukopisům, tvůrcem návrhu sokolského kroje a praporů, a zejména kalendária pražského orloje, jehož originál je umístěn v Muzeu hlavního města Prahy.

Celoživotní trauma přivodilo Mánesovi jeho lidské selhání, kdy se zamiloval a udržoval intimní vztah s Františkou Šťovíčkovou, která u Mánesů pracovala jako služebná. Františka otěhotněla a byla z domácnosti Mánesových vypuzena. Roku 1850 se Františce narodila dcera Josefína. Josef nenašel v sobě dostatek síly a odvahy se rodině Mánesových, zejména sestře Amálii, vzepřít a spojit svůj život s milovanou ženou a dcerou.

Závěr života Josefa Mánesa byl poznamenán duševní chorobou. Jeho životní pouť skončila 9. prosince 1871.

Četbu z románu Františka Kožíka Cestou lásky – Josef Mánes pro rozhlas připravil Jan Sulovský. V režii Michala Bureše čte Petr Pelzer.V Počteníčku Českého rozhlasu Olomouc každou neděli od 4. března 2012 do 1. dubna 2012 v 16,05 hodin. Repríza vždy v pondělí v 18,05 hodin.