Hrabové dnes vévodí funkcionalistický kostel

13. květen 2020

I když se vine z údolí Moravy do svahu Dubické pahorkatiny, stále je to spíše hanácká vesnice se vším, co k tomu patří – tedy včetně nářečí. Hrabová je vesnice na Zábřežsku, jejíž historie sahá až do 14. století.

První zmínka o Hrabové pochází z roku 1344. Legendy o založení obce tvrdí, že vesnice je mnohem starší. Podle jedné byla založena jako Lhota Hrabová už na přelomu 11. a 12. století. Druhá legenda klade její název do souvislosti s Hrabišem ze Švábenic, který zde působil na konci 13. století a dal své jméno i dalším místům v kraji.

Počátky obce jsou spojeny se zeměpanským zbožím se sídlem na Úsově, které bylo pronajímáno členům panské družiny. V obci stával hospodářský dvůr. Zajímavé je, že ve stejné době jako Hrabová je uváděna v listinách i sousední osada Vítošov, která je od počátku nedílnou součástí obce.

S nástupem rodu Tunklů na Zábřežsko se Hrabová stala součástí jejich velkého zábřežského dominia. Právě Jiří Tunkl vybudoval na nejlepších pozemcích hrabové dva rybníky – Hrabovský a Vítošovský, jejich hráze jsou znatelné dodnes.

Hrabová byla středně velkou obcí. Už v 16. století zde žilo 14 usedlých rodin a jejich počet do konce patrimoniální správy narostl až na 54 rodin vesměs s českými jmény. Nejvíce obyvatel zde žilo na přelomu 19. a 20. století, kdy jich bylo 890. Většinou se živili zemědělstvím, i když například již v 15. století je zde uváděn dokonce i lom. Teprve od druhé poloviny 19. století se výrazně rozvíjel průmysl ve Vítošově a také se část zdejších obyvatel začala přiklánět k německé národnosti.

Nejvýznamnější památkou Hrabové je bezesporu zdejší evangelický kostel

Evangelický kostel v Hrabové

Hrabová se ve 20. letech 19. století stala jedním z center renesance Českobratrské církve evangelické. Zdejší sbor si začal v roce 1924 budovat kostel, který je unikátní ukázkou funkcionalistické sakrální architektury.

V kostele dnes působí i malé muzeum obce a nechybí možnost prohlédnout si na požádání jeho unikátní interiér.

Mnohem starší památkou je však římskokatolická kaple sv. Jana Nepomuckého, která se začala stavět v roce 1724. Kousek od kaple stojí místní škola postavená v roce 1837 a před ní busta Karla Havlíčka Borovského.

Z drobnějších památek nemůžeme pominout klasicistní kříž při vjezdu do obce z roku 1792, sochu Panny Marie z roku 1885 a sv. Václava z roku 1927. Nejmladší pamětihodností je pak pomník padlých postavený v roce 1838.

Hrabovou prochází cyklotrasa vedoucí údolím Moravy a také pěší turisté si zde přijdou na své. Krásná je procházka po hrázích obepínajících Moravu nebo výstup z horní části obce ke sv. Josefu a pak dále až na nejvyšší vrchol v okolí – 589 m vysoký Bílý kámen. Odsud se dá pokračovat třeba na Cikánský buk a pak dále masívem zdejších hor až do Libiny.

autor: kbz
Spustit audio