Jak funguje záchranná služba a jak s ní ideálně spolupracovat? Kdy volat 155? A kdy 112?

30. květen 2022

Přednemocniční neodkladná péče, to je oč běží ve zdravotnickém záchranářství. Jinak také Když je opravdu zle, voláme záchranku. Tam čekáme pomoc, když ubývá sil, když potřebujeme zbavit tísně, strasti či bolesti, když se náš čas octne v tísni časové.

Marinella Danosová, záchranářka  Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje

Marinella Danosová věnuje svůj čas jednak práci v terénu – v praxi zdravotnické záchranářky při výjezdech k rozličným případům, jednak vzdělává a cvičí nové záchranáře na vysoké škole …a kus času svého věnuje i Českému rozhlasu či jiným formám osvěty o práci záchranářů.

Číslo záchranky? Přece 155 

„To ví každý malý školák,“ čekalo by se. Jenže v praxi se může stát, že od školy zapomene, že číslo na záchranku zkrátka tak často nepotřebuje. Navíc v případném stresu tápe, vybavují se mu i policejní či hasičské nouzové linky a pak je tu ještě vliv „globálního, mezinárodního prostředí“ – narůstající povědomí o lince 112. „Je to asi ovlivněno i pořady o záchranářích, vždyť mají leckdy v názvech tu číslovku 112 či 12,“ uvažuje Danosová. Stodvanáctka se jistě hodí třeba u havárií – dovoláme se na hasičský dispečink, odkud se potom záchranné složky koordinují. Pokud ale potřebujeme zdravotníky, pak neváhejme volit rovnou 155. Jinak je totiž nutno počítat s prodlením. A o čas, jak víme, hodně jde. 

Operátor pomáhá. Stres a emoce naopak 

„Laická první pomoc asistovaná operátorem z dispečinku je tou první přímo na místě události. Zkušený dispečer nás navede, je dobré řídit se jeho pokyny,“ doporučuje záchranářka. Rozrušení, zda záchranu zvládnu anebo v rámci strachu o blízké, je pochopitelné. Zkusme se tu ale inspirovat profesionály – musejí být jednak nad věcí a zároveň velmi věcní, racionální, musejí zasáhnout, jednat a pomoct.

Tonoucí se chytí čehokoli

Nejen na prázdniny, dovolenou, na cesty se hodí rady a doporučení první pomoci.

Věděli jste například, nač pozor při záchraně tonoucích? „Je třeba dávat pozor i na sebe, tedy potenciálního zachránce – tonoucí se kvůli pudu sebezáchovy často opravdu chytá čehokoli coby jakési bóje, chce zachránit především sebe. Za každou cenu,“ upozorňuje host poradny Apatyka.

Zdravotničtí záchranáři mají ovšem nezměrné zkušenosti též s neopatrností, hazardem (děti bez ochranných pomůcek na koloběžkách, osoby pod vlivem alkoholu na kole či v autech).

Zároveň se ale potkávají často s kolapsy, slabostmi a tzv. synkopami – ztrátami vědomí z různých příčin, často s pádem. Takové stavy může způsobit i „obyčejná“ dehydratace, teplo, uzavřené a nevětrané budovy. I tady bývají voláni zdravotníci (ideálně přes 155).

Jak postupují, proč doporučují následný odvoz do nemocnic a další poznatky z praxe, vysvětlila Marinella Danosová ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. 

autor: Bořek Volný
Spustit audio