Jan Sulovský

slovesný dramaturg

V současné době je dramaturgem Tvůrčí skupiny Drama a literatura.

Vytváří rozhlasové pořady jak pro ČRo Olomouc (programové řady Setkání s literaturou, Počteníčko), tak pro celoplošné stanice ČRo Vltava a ČRo Dvojka.

Narodil se roku 1955 v Olomouci. Vystudoval dramaturgii na pražské DAMU a téměř deset let pracoval v této funkci v olomouckém divadle. 

V roce 1994 nastoupil do Českého rozhlasu Olomouc a během svého působení připravil stovky scénářů vlastivědných a dokumentárních pořadů (např. cyklus Toulky krajem). Vytvořil rovněž řadu dramatizací a četeb na pokračování uvedených nejen ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ale rovněž na celoplošných stanicích, např. Oldřich Daněk – Vražda v Olomouci (1996), Pavel Kohout – Tango mortale (2014), Vladimír Körner – Lékař umírajícího času (2015).  

V roce 2005 získal Cenu Českého rozhlasu za regionální slovesnou tvorbu a dvakrát čestné uznání v soutěži o Prix Non Pereant na téma "Média na pomoc památkám".  

Kromě rozhlasové práce se Jan Sulovský věnuje rovněž tvorbě pro divadlo. Napsal a nastudoval s olomouckými herci sdruženými pod Agenturou Lafayette více než desítku divadelních her vážících se k dějinám Olomouce, které byly uvedeny v autentických historických kulisách města - např. Hrdina dvou světadílů - Generál Lafayette (1997), Václav III. – O historii jedné královraždy (2006), Začalo to v Olomouci – O životě a vládě Františka Josefa I. (2008) atd. Za tyto inscenace získal roku 2010 Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oboru profesionální divadelní umění. 

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové