Když biologická rodina nefunguje, nastoupí pěstoun, říkají zástupkyně doprovázející organizace Náruč dětem

20. únor 2024

V posledních letech prochází péče o děti, kterým jejich biologičtí rodiče nejsou schopni zabezpečit potřebnou péči, výraznými změnami. Pěstounská péče dnes představuje spolu s osvojením a poručenstvím jednu z nejčastějších forem náhradní rodinné péče.

Do pěstounské péče bývají zpravidla přijímány děti, jejichž biologičtí rodiče nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Pěstoun o dítě osobně pečuje a má právo zastupovat ho a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (např. složitější lékařský zákrok, cesta do zahraničí). Pěstoun nemá k dítěti vyživovací povinnost.

Jak se stát pěstounem? Jak přísné je síto, kterým budoucí pěstoun musí projít? A co je v životě pěstouna nejtěžší? Odpovídali ředitelka Eva Kopecká a zástupkyně ředitelky Gabriela Zajíčková z doprovázející organizace Náruč dětem.

Pořad Dobrá rada můžete ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc poslouchat a ptát se hostů každé úterý od 10:04.

Spustit audio