Komunální volby 2022 – speciál ze Šumperka

V letošním roce kandiduje v Šumperku 11 politických subjektů. Je to o čtyři méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 15 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky. 

  1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?
  2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?
  3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?
  4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Šumperku:

ANO 2011 a nezávislí

Odpovídá lídr Miroslav Adámek.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Vylidňování Šumperka je částečně způsobeno tím, že se prostě rodí méně dětí. Ale svůj hlavní vliv na to má dlouhodobě zanedbaný přístup města k podpoře bydlení. V Šumperku se v minulosti nestavěly skoro žádné byty a nových pozemků pro rodinné domy vzniklo ještě méně. Je potřeba, aby radnice podporovala výstavbu a především rozšířila svůj bytový fond pro všechny věkové kategorie a také pro profese, které přispějí k rozvoji našeho města a regionu.

Ten problém ovšem není jen o bydlení. Musíme lidem nabídnout také kvalitní služby a vyžití. Mám na mysli podporu kultury, cestovního ruchu, moderní školství a mnoho dalšího. Musíme vrátit život do ulic! Do dění ve městě je nutné více zapojit občany. Pokud každý z nás ucítí zodpovědnost za veřejný prostor, přinese to užitek všem. Proto podporuji participativní rozpočet, už i na školách, ať si děti rozhodují, do čeho se investuje část peněz. Ať se učí a zapojí se do věcí veřejných.

Ne zrovna dobře jsme dopadly v Indexu kvality života v českých městech …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Nevyužívá. Honosíme se, že jsme vstupní branou Jeseníků. Ovšem nepřemýšlíme nad tím, jak návštěvníky zastavit, aby touto branou pouze neprocházeli.

Šumperk je krásné město, kde žije spousta úžasných a kreativních lidí. Je potřeba jim dát prostor k jejich aktivitám. Radnice by měla mít vizi, jak podporovat a propojovat zajímavé projekty. Chybí mi komunikace s místními drobnými podnikateli, například s těmi z oblasti gastronomie a služeb. Kulturní nabídka je v Šumperku na velmi slušné úrovni, ale ze strany radnice chybí koordinace, využití tohoto potenciálu a také postrádám komunikaci mezi jednotlivými subjekty, kteří se věnují kultuře.

Nedávno jsem se byl inspirovat v Mikulově, kde před lety měli stejný problém. Dokázali si s ním úžasně poradit a v současné době je Mikulov jedno z nejlépe hodnocených měst k životu. Koná se tam 500 akcí ročně! A také veřejný prostor mají velmi „kulturní“. V Šumperku nemusíme vymýšlet už vymyšlené, stačí si vzít přiklad a dobrou praxi ze svého okolí.

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Rozhodně ano. Nemůže jít ovšem jako doposud pouze o developerské projekty, kde město nemá žádnou možnost, jak ovlivnit obsazování nově vzniklého bytového fondu. Aspoň částečně musí radnice rozhodovat, k čemu a komu budou nové byty sloužit.

Město musí rozšířit svůj bytový fond také proto, aby mělo důležitý nástroj, jak podporovat mladé rodiny, seniory, ale i odborníky, kteří nechtějí bydlet ve velkém městě a Šumperk by pro ně mohl být zajímavou alternativou. Jsme přesvědčený o tom, že mít kvalitní bytový fond pro široké spektrum cílových skupin je pro město jeden ze základních kamenů, jak se stát atraktivnějším a lepším místem k životu. 

Můžeme si vzít příklad z okolních obcí, kde se bytová politika daří. Nebo se inspirujme třeba v nedalekém Jeseníku, tam vzniká projekt nového družstevního bydlení.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Nejsem příznivcem přímé finanční výpomoci, jako se to děje v Jihočeském kraji. Politiku sociální podpory musí dělat stát a ne jednotlivé obce. Město má jiné úkoly - především je potřeba zmapovat, kolik domácností se dostane do opravdu existenčních problémů z důvodů růstu cen energií. Šumperská radnice disponuje silným odborem sociálních věcí, který úzce komunikuje s úřadem práce. Hlavně jde o podchycení ohrožených skupin. Současná situace je bezprecedentní a dynamická a jakékoliv řešení je nutné přizpůsobovat jejímu vývoji.

Úkolem města je také po přechodnou dobu podporovat své občany například nezvyšováním poplatků, zajistit prostřednictvím svých sociálních pracovníků a neziskovek informovanost u potřebných osob, kdy a jak si požádat o finanční výpomoc, a také jim s touto administrativou poradit. Další důležitá forma pomoci musí zamířit k organizacím (například sportovním a kulturním), tak aby mohly i přes negativní dopad energetické krize dál rozvíjet svou činnost a nemusely sáhnout …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Česká pirátská strana

Odpovídá lídryně Zdeňka Dvořáková Kocourková.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Možností se nabízí hned několik. Šumperk se musí stát městem atraktivním pro mladé rodiny, což dokáže tím, že jim vytvoří odpovídající zázemí pro rodinný i společenský život. Začíná to dostatečnými kapacitami ve školkách pro jejich děti. Dnes kapacity v Šumperku dostatečné nejsou. Pokračuje to kvalitním vzděláním ve školách a to od základního školství až po vysoké školy. Město musí maximálně podporovat ředitele a učitele v inovativním přístupu ke vzdělávání a musí být otevřené novým možnostem. Mladé rodiny budou žít tam, kde dostanou kvalitní vzdělání pro své děti, kde budou mít dostupné bydlení, zdravé prostředí a možnost být pracovně produktivní. Mnoho mladých lidí je dnes schopno pracovat odkudkoliv on-line a potřebuje k tomu pouze kvalitní internet a dobré zázemí pro svoji rodinu. 

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Bohužel absolutně nevyužívá a trvá to už roky. Šumperku chybí i základní prvky jako je turistické značení v centru města, stojany na kola, odpočívadla. Město téměř vůbec nevyužívá potenciálu historicky hodnotných budov, které nám zde zanechali vídeňští architekti. Šumperk musí najít odvahu památky otevřít veřejnosti, pořádat pravidelné prohlídky, intenzivněji pracovat s tématem Malé Vídně. Do otevření památek bych v létě zapojila studenty cestovního ruchu, kteří by památkami provázeli turisty. Město nemá vyhrazenou ani žádnou parkovací plochu pro obytná auta, kde by turista mohl přenocovat, opéct si buřty na ohni, postavit stan. Takovou plochu není složité najít, stačí jen chtít. Například i během festivalů jako je Blues Alive nebo Folklórní festival má město obrovský potenciál zlepšit práci s návštěvníky města v časech mezi koncerty, kdy jim má umožnit poznat, jak úžasné a krásné město Šumperk je.

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

V současné době už se v Šumperku dokončuje, realizuje a chystá několik větších developerských projektů, o kterých vím. Nabídka bytů na prodej v posledních měsících v Šumperku hodně narostla. Je proto nezbytné důkladně zanalyzovat, zda má v tuto chvíli význam stavět další byty nebo například nakoupit již hotové, které postavil někdo jiný. Málokdo aktuálně dosáhne na hypotéku, proto logicky předpokládám, že o dostavěné byty nebude takový zájem, jaký se předpokládal před krizí. Město by tedy do nájemního bydlení investovat mělo, zda jít cestou výstavby nebo nákupu si v tuto chvíli nejsem jistá.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

V této souvislosti má město Šumperk nejvyšší čas, aby přestalo násilně nutit domácnosti připojené na centrální kotelny k odběru dálkového tepla. Dálkové teplo je drahé a neefektivní. Již dávno překonalo dobu, kdy bylo jediným vhodným řešením pro mnohé domácnosti. Navíc centrální kotelny jsou plynové a nutit dnes občany kupovat Ruský plyn je absurdní. Město Šumperk je jedno z mála měst, které stále dovoluje Sateze, aby si vynucovala připojení i nových staveb k centrálním kotelnám a starším stavbám zakazovala se odpojit. Pokud developer dnes v Šumperku postaví bytový dům v dosahu rozvodů centrálního tepla, musí velmi složitě a zdlouhavě bojovat o to, aby mohl novostavbu vytápět například tepelným čerpadlem v kombinaci s fotovoltaickými panely na střeše domu. Tento šumperský nešvar má bohužel oporu v územním plánu a stačilo by málo, aby byl odstraněn. Stačí mít tu vůli. Město by naopak mělo začít aktivně podporovat a šířit mezi lidmi komunitní energetiku a vůbec povědomí o tom, jak efektivně …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Komunistická strana Čech a Moravy

Odpovídá lídr Alena Hlavešová.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Nepříznivý trend úbytku obyvatel lze změnit za předpokladu, že budou v Šumperku vytvářeny nové pracovní příležitosti a příchozí lidé najdou i možnosti k bydlení. To se zatím daří vedení Šumperka jen částečně. Bude nutné Strategický plán rozvoje Šumperka do roku 2030 doplnit o ekonomicko – sociografickou rozvahu. Město by se mělo zaměřit /a to konkrétními kroky/ na podporu podnikání, vznik nových firem apod. Vytýčit jasné priority, podpořit je ekonomicky. Mohlo by jít například o burzy pracovních příležitostí na vysokých školách, ve velkých městech apod.

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Mám za to, že v Šumperku není dostatečně využíván potenciál města v oblasti cestovního ruchu. V poslední době se nějak vytratily aktivity Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Město spoléhá na informační centrum v budově divadla na Hlavní třídě, kam chodí s otázkami návštěvníci Šumperka. Možná by pomohla Agentura cestovního ruchu, která by aktivně působila ve prospěch rozvoje turistického ruchu na širokou veřejnost. Mělo by jít o celou škálu aktivit a poskytovaných služeb se začleněním již existujících forem rozvoje cestovního ruchu, zapojení zájmových a kulturních institucí, mělo by jít především o koordinaci jejích činnosti.

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Otázku investic do stavby nových městských nájemních bytů máme jako jeden z hlavních bodů našeho volebního programu pro letošní komunální volby. Začít by se mělo vyčíslením počtu bytů, které byly v minulosti z městského bytového fondu prodány a zjištěním, co to městu přineslo. Poté bychom chtěli iniciovat  přípravu výstavby nových tzv. startovacích bytů pro mladou generaci. Samozřejmě jde o běh na dlouhou trať, budou nutné změny územního plánu a musí to jít ruku v ruce se vznikem nových pracovních příležitostí, nových firem a nového podnikání.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Mám za to, že město Šumperk jako takové nemá žádné prostředky a možnosti, jak pomáhat domácnostem, které trápí růst energií. Tato otázka není dobře položena. Je to parketa vlády, parlamentu a neodmyslitelně to souvisí s vývojem politické situace ve světě. Věřím však, že časem dojde k uklidnění nynější vyhrocené vojensko-ekonomické situace, která má negativní sociální vliv na každého z nás.

NEZÁVISLÁ VOLBA

Odpovídá lídr Martin Kuchtík.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Odliv obyvatel považujeme za jeden z nejpalčivějších problémů našeho města. Jeho hlavní příčinou je nedostupnost bydlení. Bytů ke koupi je málo a když už se na trhu náhodou najdou, ceny jsou téměř astronomické. Pozemky pro výstavbu rodinných domů prakticky neexistují, a pokud už se nějaké objeví, jsou cenově nedostupné pro většinu obyvatel. Proto je nutné, aby město bylo v přístupu k bydlení aktivní. Rádi bychom paralelně rozvíjeli několik oblastí pro bydlení.

Chceme se co nejdříve pustit do příprav a realizace nových ploch k výstavbě. A to konkrétně. Dotáhnout lokalitu v ulici U Sanatoria. Za areálem Tyršova stadionu rozvinout prostor Na Mlýnku pro výstavbu rodinných domů.

Odliv mladých občanů bychom chtěli také zpomalit zaměřením na kulturní a festivalové akce, příjemným prostředím pro život ve městě (hřiště, zeleň, …), kvalitními a dostupnými vzdělávacími institucemi (MŠ i ZŠ).

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Naše město nemá velké turistické lákadlo. Proto bychom měli pracovat na rozvoji doplňkových služeb. Základ tvoří moderní Informační centrum, kde turisté získávají informace o možnostech (prohlídky města, radniční věž nebo muzeum inkvizičních procesů).

Velkou příležitost vidíme v rozvoji lyžování a (elektro)cykloturistiky. V blízkosti se nacházejí špičkové lyžařské areály pro sjezd i běh. Ze Šumperka je pak možné vyrazit na kole a využít nádherné cyklotrasy pro začátečníky i pokročilé.

Na rozvoji turistiky v regionu město aktivně spolupracuje se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky, jehož je zakládajícím členem.

Své místo má v Šumperku i kultura. Na Blues Alive, folklorní festival a Klášterní hudební slavnosti přijíždějí do města stovky návštěvníků. Také nové akce (kulturní a gastro festivaly), které bychom do města rádi přivedli, by mohly zvýšit příliv návštěvníků. Těm je třeba nabídnout kvalitní ubytování, gastronomii, ale také estetické město bez prachu, odpadků a neudržované zeleně.

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Ano, určitě bychom tento záměr podpořili. Téma nájemních bytů máme v programu, protože město by mělo být maximálně nápomocné k jakékoliv možnosti rozšíření nabídky bytů. Zasadíme se o to, aby město mělo byty, ve kterých bude přiměřené nájemné. Jedná se o tzv. startovací byty, které zvýší dostupnost bydlení pro mladé rodiny, jejichž členové teprve začínají pracovat. Právě tito občané si totiž v dnešní situaci nemohou dovolit vlastní bydlení. Byty bude možné využít také pro jednotlivce a rodiny, které se dostanou do složité životní situace.

Výstavbu „startovacích bytů“ je možné financovat z evropských fondů až z 90 %, což městu přináší možnost zlepšit bytovou situaci ve městě bez obrovských finančních nákladů.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Pomoc domácnostem s růstem energií je úlohou státu. Město nemá prostředky ani kapacity tyto problémy občanům kompenzovat. Pokud budeme ve vedení města, uděláme vše proto, abychom šetřili provozní prostředky města v energetické oblasti. Fotovoltaické panely nebo tepelná čerpadla aplikovaná na budovy města i příspěvkových organizací mohou přinést v dlouhodobém hledisku značné úspory. Tyto ušetřené peníze potom můžeme použít pro podporu bydlení, školství a rekonstrukce zanedbaných veřejných prostranství. Tedy oblastí, které mají přímý a okamžitý dopad na dostupnost a kvalitu života ve městě.

Občanská demokratická strana

Odpovídá lídr Roman Macek.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Základem toho, aby nám lidé, a nejenom mladí, neodcházeli do jiných měst, je dostupnost bydlení, zdravotní péče, školství, kultury a možnost realizace volnočasových aktivit. A také nesmíme zapomenout na bezpečnost a čistotu ve městě. Toto jsou oblasti, kterým chceme jako ODS věnovat prvořadou pozornost. Kde nevidím problém je dnes nezaměstnanost a zásobování. Kdo chce dnes v našem městě sehnat práci, ten si ji jistě najde. A kdo si chce nakoupit v neděli večer, může si vybrat.

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Šumperk je svojí historií jistě zajímavé město a má dnes co turistům nabídnout. Faktem je, že námi turisté trochu jen projíždějí, směřujíc do Velkých Losin, na Dlouhé Stráně a všeobecně do Jeseníků. Tady je na místě zvýšení propagace v médiích. Na druhou stranu je město pořadatelem či podporovatelem mnoha kulturních a sportovních akcí, kterou jsou v některých případech i „světové“. Šumperk je bránou do Jeseníků a tento statut by si mělo chránit. Nechceme si ho zkazit neuváženými aktivitami typu plánované velkokapacitní dřevařská pily, umístěné na příjezdu do města.

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Jednoznačně ano a máme to v Šumperku i ve volebním programu ODS. Město má již dnes své vlastní lokality HEDVA a pod Domovem seniorů při ul. Bratrušovská, kde je možná realizace městských nájemních bytů buď samotným městem, nebo na bázi družstevního bydlení. Také máme v plánu podpořit všechny smysluplné developerské projekty jiných komerčních subjektů na území města, které nabídnou moderní a energeticky úspornou bytovou kapacitu. V tomto směru jsme byli spoluiniciátory změny územního plánu, který toto vše umožní. A proč? Důvod je uveden v odpovědi na první otázku, odliv obyvatelstva. A svým způsobem i mít možnost v této oblasti něco ovlivňovat.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Město samotné bohužel nemá na růst energií pro domácnosti, ale i podniky žádný vliv. Samotné bude muset vynaložit velké úsilí v hledání úspor a investic na snížení vlastní spotřeby. Nejlevnější energie je jednoznačně ta, kterou nespotřebujete. Co ale může město udělat je, že v jiných oblastech, pokud to jenom trochu půjde, nebude domácnostem zvedat daně a poplatky. V Šumperku má ODS ve svém volebním programu nezvedání daně z nemovitostí a pro seniory neuplatnění poplatku za prvního pejska v domácnosti. Také je zapotřebí se podívat na poplatky za odpady, které nám neustále enormně rostou. Lepším tříděním a následným uplatněním získaných druhotných surovin se dá mnohé ovlivnit.

ROZUMNÍ

Odpovídá lídryně Marta Novotná.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Chceme především podpořit veškeré aktivity směřující k dostupnému bydlení, tzn. využít rozvojových území pro bydlení a vznik nových čtvrtí, usilovat o přípravu těchto území jak pro individuální výstavbu, tak pro developerskou výstavbu bytových domů i výstavbu městských bytů, včetně potřebné občanské vybavenosti v nově vznikajících čtvrtích. Budeme usilovat o rychlou přípravu těchto území k výstavbě i o vyhledání dalších rozvojových ploch dle možností daných limity územního plánu. Dále chceme zachovat atraktivitu našeho města pro významné podnikatele a investory v sektoru průmyslu, poskytnout obyvatelům zázemí a atraktivní podmínky pro život ve městě. Tzn., zachovat úroveň zdravotnictví, sociálních služeb, školství, volnočasových aktivit i v době blížící se krize. Směřovat k energetické soběstačnosti a enviromentální stabilitě města, zlepšovat systém hospodaření s energiemi, vodou a odpady. Posílit oblast dopravy včetně parkování a veřejné dopravy, zlepšit čistotu a bezpečí ve městě, kvalitněji …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Jelikož považujeme turismus za významný faktor pro rozvoj podnikatelských a pracovních příležitostí a pro zvýšení kvality života obyvatel, cítíme silnou potřebu maximalizovat potenciál města v oblasti cestovního ruchu a zvýšit úroveň destinační spolupráce. Rádi bychom řídili Šumperk jako kulturní, architektonicky zajímavé město, představili jej jako ideální „bránu Jeseníků“ a centrum pro aktivity v blízkost unikátní přírody a překrásných hor, ideálních pro relaxaci, lázeňství a outdoorové sporty. Chceme tak přilákat více turistů, kteří se ve městě díky nabídce místních služeb, kulturních a sportovních aktivit ubytují a využijí město jako centrum pro svou dovolenou. Rozvoj cestovního ruchu je silně závislý na kvalitě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Rádi bychom podporovali vzájemnou spolupráci těchto aktérů a maximalizovali využití jejich potenciálu. Chceme se maximálně podílet na marketingové podpoře a budování brandu města, který k nám může přilákat nejen více turistů, ale také …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Určitě ano. Protože vnímáme dostatek kvalitních a dostupných bytů v městském vlastnictví jako nástroj k vedení aktivní bytové politiky pro všechny. Město musí usilovat o byty pro občany v sociální nouzi, startovací byty, byty pro rodiny s dětmi, seniory, ale také o bydlení zaměstnanecké v exponovaných odvětvích. Chtěli bychom zajistit disponibilitu města s byty různých velikostí a kvality, aby bylo možné uspokojit potřeby všech cílových skupin. V problematice spravedlivého přidělování bytů bychom rádi pokračovali implementací transparentních kritérií. V rámci zkvalitňování stávajícího bytového fondu vidíme jako stěžejní výzvu zlepšování systému hospodaření s energiemi a postupné kroky k energetické pasivitě nájemních bytů, stejně jako ostatních objektů v majetku města. Jako účinný nástroj podporující naplnění těchto cílů chceme vytvořit sofistikovaný dotační management, který bude udržovat aktivní zásobník projektů a chytrých řešení, vyhledávat příležitosti k optimalizaci investičních …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Ve městě je velká část obyvatel napojena na systém centrálního zásobování teplem. Infrastruktura CZT je z velké části v majetku města. Město se může a musí zasadit o to, aby zvýšilo podíl využití obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla. Jedině tak může úspěšně čelit hrozící krizi způsobené zdražováním zemního plynu, případně i jeho nedostatkem. Dále by se město mělo podílet a nejlépe i zastřešit vznik tzv. energetických komunit, jejichž účelem bude, (po schválení připravované legislativy), sdílet vyrobenou energii mezi obyvateli. Město by mělo zajistit poradenský servis veřejnosti, poskytnout podporu dotačního managementu domácnostem a urychlit tak přístup obyvatel k dotacím v oblasti energeticky úsporných opatření a v oblasti vlastní výroby tepla a elektrické energie. Město by se v budoucnu, po předpokládaných úpravách legislativy, s přispěním bezúročných úvěrů a dotací, mohlo stát aktivním výrobcem energií a dodavatelem cenově přijatelných energií pro domácnosti. Město musí aktivně vyhledávat …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Sdružení PRO-REGION a NEZÁVISLÍ

Odpovídá lídr Miloslav Borek.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Tento trend lze změnit především podporou vhodného  bydlení pro mladé rodiny .

Jedním z našich hlavních volebních programů je dostupné bydlení a změna územního plánu, resp.úprava do formy , kdy současný stav bude podpořen k rychlejší výstavbě.

Potřebujeme zasíťovat městské pozemky, postavit levné bytové domy jako startovací pro mladé rodiny z dětmi s možností nájmu na 5-10 let.

Chceme zajistit fungující infrastrukturu především možnost umístění dětí do mateřských škol, podpořit fungování zdravotní péče, kde například v oblasti stomatologické péče začíná být situace problematická.

Společně potřebujeme vytvořit podporu zaměstnavatelů,aby bylo ve městě dostatek zajímavých pracovních příležitostí.

Vzhledem k demografickému vývoji a tomu,že bohužel přestal fungovat systém podpory v rodinách kdy byl dřívější odchody do důchodu usnadňovaly  hlídání vnoučat a pomoc rodičům je nutné podpořit  mateřských škol a sociálních služeb. Takto vznikne i prostor pro více pracovních míst.

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Domnívám  se, že v oblasti cestovního ruchu nevyužívá Šumperk svůj potenciál správným směrem. Většina lidí v Šumperku  by asi nebyla ráda kdyby to ve městě vypadalo jako v Českém Krumlově nebo Praze. Turistický ruch ano, ale rozumně. To co vzniklo na Dolní Moravě bych si asi v celých Jeseníkách nepředstavoval.

Šumperk je natolik krásný a zajímavý, že stačí udržovat město čisté a upravené, využít možnosti oprav a údržby současných budov, zajímavostí, úklid a čistotu ve městě. Důležité bude řešení dopravní situace a  parkování ve městě.

Také podpora rozvoje tras pro cyklisty a jejich zmapování by bylo zajímavé jak pro turisty, tak pro místní.

Pokud se to zastupitelstvu podaří, stačí poměrně málo  v rámci informačního centra a městských stránek a turisté  si již  k nám najdou cestu.

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Pro-Region usiluje o výstavbu nových městských bytů a to zejména startovacích bytů pro mladé rodiny a bezbariérových bytů pro seniory.

Bydlení v Šumperku neubylo, ale nejsou vhodné byty. Pokud budou vhodné byty pro seniory ať již nájemní tak s možností koupi do osobního vlastnictví  uvolní se stávající byty a domy. Mnoho seniorů obývá pro ně ne zcela vhodné byty, ale nemají možnost si vhodné prostory koupit nebo pronajmout. Já sám si dokážu představit, že se z rodinného domu ve stáří přestěhuji do bezbariérového

pohodlného bytu . Při podpoře služeb poskytující pomoc starým a jinak hendikepovaným občanům můžou bydlet sami do vysokého věku a nebát se , že zůstanou vězni svého bytu.

Pro mladé rodiny je zase vhodná výstavba startovacích nájemních bytů na 5-10 let než se dostanou k možnosti pořízení vlastního bydlení.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

S růstem cen energií nemůže město mnoho udělat. Je to způsobeno především špatnou vysokou politikou státu. Město tím, že provozuje své budovy, školy a školky, veřejné osvětlení, dotuje sportovní areál, plavecký bazén i zimní stadion bude mít samo problém zajistit dostatek financí na jejich platby.  Bylo by dobré si položit otázku jaký má město vliv na dodávky tepla. Je třeba říci , že přestože je vlastníkem  rozvodů a zdrojů tepla, nemá kontrolu nad konečnou cenou. Jeden z bodů našeho programu je otázka CZT.

Další možností je využití potenciálu trhu obnovitelných zdrojů jejichž podpora bude do budoucnosti nezbytná.

Domácnostem může město nejrychleji pomoci tím , že sníží náklady na jejich provoz především v oblasti poplatků , které musí domácnosti platit a které může město ovlivnit.

Sociální demokraté, Zelení a nezávislé osobnosti

Odpovídá lídr Jakub Šnapka.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Podstatným důvodem úbytku obyvatel je vysoká cena a nedostatečná nabídka bydlení. ČSÚ ve statistikách nově kolaudovaných bytů jasně ukazuje, že v okolních vesnicích se staví násobně více než v Šumperku. Chceme město znovu zapojit do výstavby a rozšířit městský bytový fond, využít prázdné budovy a rozjet výstavbu v nových lokalitách, o které se déle než 5 let jen mluví.

Dalším důvodem je úzké zaměření podniků ve městě na strojírenství a nepříliš pestrá nabídka pracovních příležitostí. Šumperk nesmí být limitem jejich pracovního života, proto podpoříme investice, které přinesou přidanou hodnotu do města, zasadíme se o dobrou dopravní dostupnost do větších center a půjdeme vstříc těm, kterým profese umožňuje pracovat z domova, například vznikem coworkingového centra.

V neposlední řadě je pro život v Šumperku potřebná dostatečná síť veřejných služeb – dostatečná nabídka kvalitních školek a škol, dostupnost lékařské péče, atraktivní kulturní vyžití a zdravé životní prostředí.

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Šumperk má turistický potenciál zejména v tom, že je největším městem turisticky zajímavé oblasti. Pro jeho využití je ale nezbytné být dobrým a úspěšným městem – městem kulturním, čistým, s příjemným veřejným prostorem, širokou nabídkou v oblasti gastronomie a zábavy.

To všechno jsou ale věci, ze kterých benefitují i občané města. Proto chceme podpořit kulturu ve městě, zejména klubovou scénu, divadlo a zaměřit se na rekonstrukci Domu kultury. Chceme podpořit život na pěší zóně, atmosféru zahrádek a zaměřit se na reklamu ve veřejném prostoru.

Věříme, že se v Šumperku mohou s místními bavit i turisté. Nechceme pro ně vytvářet nové atrakce typu Muzea textilnictví, chceme jim ukázat, jak naše město umí žít.

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

ANO! Bytový fond vlastněný městem se dlouhodobě pouze zmenšuje, v lepších letech stagnuje. To je i součástí problému nedostupného bydlení ve městě. Chceme zahájit výstavbu nových městských bytů, ať už formou městské výstavby, nebo účastí v nových bytových družstvech. Prostor je jednoznačně na místě bývalé Hedvy, u Domova důchodců a na Karlově u České čtvrti.

Prostor vidíme i ve využití prázdných budov, kterým může městské bydlení vdechnout nový život a pomoci i jejich okolí. Zároveň považujeme za zásadní investovat do současného bytového fondu, který spíše chátrá. Domy potřebují zásadní rekonstrukce včetně energeticky úsporných opatření.

Zároveň je potřeba zastavit rozprodeje, které se v poslední době děly zejména u bytů v atraktivních lokalitách u pěší zóny. Městské byty jsou tu pro aktivní politiku dostupného bydlení, nikoli pro zbohatnutí jejich obyvatel.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Navzdory omezeným možnostem město musí udělat maximum, aby pomohlo těm, pro které je současná situace obtížně řešitelný problém. Především se město nesmí stát součástí tohoto problému. Nesmí dojít k tomu, že ve jménu „zdravých“ financí města budou obyvatelé zatěžováni zvyšováním poplatků, ať už jde o odpad, nájemné v městských bytech nebo školkovné. Tyto poplatky se zvedat nesmí a pokud se situace v následujícím roce nezlepší, aktivně podpoříme ohrožené skupiny obyvatel úlevami na poplatcích, zejména rodiny s dětmi a seniory.

Dalším opatřením, které chceme navrhnout, je příspěvek na volnočasové aktivity dětí. Rodiny, které budou muset začít šetřit z důvodu vysokých cen (nejen) energií, tak budou moci dál posílat děti do kroužků a nedojde k jejich sociální deprivaci. Zároveň budeme akutně hledat rezervy v kapacitách mateřských školek, tak abychom umožnili co největšímu počtu rodičů návrat do zaměstnání.

Srdcem PRO ŠUMPERK - KDU-ČSL a nezávislí

Odpovídá lídr Tomáš Spurný.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

V roce 1990 žilo v Šumperku více než 37 tisíc obyvatel. Po osamostatnění místních částí klesl počet obyvatel na zhruba 30 tisíc, v současné době ve městě žije zhruba 25 tisíc občanů. Svůj podíl na tom mají atraktivní nabídky stavebních parcel v okolních obcích, jako je například Nový Malín. V této obci se od roku 1990 počet obyvatel prakticky zdvojnásobil.

Tento trend se samozřejmě snažíme zastavit. V současné době připravujeme hned několik lokalit k bydlení nejrůznějšího typu – od nájemních bytů až po parcely pro výstavbu rodinných domů.

Zároveň připravujeme další průmyslovou zónu, do které bychom rádi přilákaly tři až pět firem, které nabídnou místním občanům atraktivní pracovní místa.

Našim občanům také chceme nabídnout sportovní a kulturní vyžití, intenzivně připravujeme rekonstrukci domu kultury, nová sportoviště budujeme na Tyršově stadionu, probíhá další etapa revitalizace Lesoparku Cihelna, v roce 2020 jsme po modernizaci otevřely krytý plavecký areál Aquacentrum. Důležitým krokem …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Šumperk bývá přezdíván bránou Jeseníků a opravdu bychom se chtěli stát vstupní destinací pro turisty, ale tento potenciál se nám ještě nepodařilo na sto procent využít. 

Největším tahákem pro turisty je bezesporu expozice Čarodějnické procesy či prohlídky městem Po stopách malé Vídně, atraktivní je i možnost vystoupat na radniční věž.

Jsem rád, že k nám přijíždějí lidé i za kulturou, například na unikátní festival Blues Alive, Slavnosti města či Mezinárodní folklorní festival, který se letos uskutečnil po třicáté.

Do budoucna připravujeme interaktivní moderní expozici textilnictví v historickém objektu bývalé textilní manufaktury. Ta by mohla turisty přilákat.

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Dlouhodobě se zabýváme rozvojem bydlení ve městě, připravuje hned několik zón k bydlení, mezi nimi bude také možnost nájemního bydlení. Například plánujeme bytový dům v nové čtvrti s pracovním názvem Bratrušovská nebo v místní části Temenice naproti hasičské zbrojnici. 

A proč chceme stavět nájemní byty? Především chceme udržet ve městě mladé rodiny a dát šanci na kvalitní bydlení těm, pro které je vlastní dům či byt v této ekonomicky nesnadné době nedostupný.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

V současné době město podniká kroky vedoucí k úsporám energií, jak ve svých budovách, tak na veřejném osvětlení. Klíčové pro nás je zřízení funkce městského energetika, který bude tyto úspory hledat a radit, jak ušetřit.

V prvé řadě se musíme vypořádat se zajištěním tepla a energií do 73 budov v majetku města, jsou to především školy, školky, domy s pečovatelskou službou či úřadovny. Samozřejmě velmi pozorně sledujeme kroky státních orgánů týkajících se této problematiky.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Odpovídá lídryně Jaroslava Valoušková.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Řešení této otázky je na programu šumperské SPD na prvním místě. Mnohokrát jsme poukazovali na závislost úbytku obyvatel v produktivním věku na nízké nabídce slušného nájemního bydlení. Prodeje stavebních pozemků, či  domů a bytů občanům, není dokonalé řešení. Mladý člověk, pokud již získá hypotéku na  koupi pozemku a stavbu svého domku, se tímto uvazuje na dlouhou dobu, téměř do konce života. Při tom není v Šumperku a blízkém okolí tolik pracovních příležitostí, aby to mladého člověka a jeho rodinu motivovalo na „ zapuštění kořenů“. Naše filozofie se ubírá směrem  podpory staveb  nájemních bytů, s menší plochou m2 v blízké návaznosti na související  služby – obchody, školky, školy a kulturní programy hlavně pro děti. Také podpora dříve oblíbeného a životaschopného družstevního bydlení se nabízí jako jedna z variant.

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Oblast našeho krásného města a blízkého okolí skýtá pro návštěvníky mnoho zajímavých námětů pro objevování místních zajímavostí a krás. Stravovací služby pro tento účel považujeme za dostatečné. Avšak povrchy vozovek zajímavých turistických tras, jak pro automobilisty, tak pro cyklisty, jsou ve stavu nepřijatelném, jak z hlediska komfortu, tak bezpečnosti silničního provozu. Tedy oprava, či přeměna nevyhovujících komunikací na příjemné vozovky spojující jednotlivé „body zájmu“. A také zkvalitněním propagace a marketingu by se dal zvýšit zájem o návštěvu našeho města a přilehlého okolí novými návštěvníky.

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Samozřejmě, že bychom tuto myšlenku podpořili, což uvádím již v prvním bodu. Tím, že mladým lidem a rodinám  nabídneme přijatelné bydlení za přijatelné ceny a perspektivu dalšího zájmu o ně ze strany Města Šumperka, je jediná cesta ke zvýšení zájmu k usídlení perspektivních obyvatel v našem městě. Také podpora nového samostatného podnikání, nikoli jen zaměstnáním v místních montovnách a podpora uplatnění maminek na trhu práce je důležitá.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď, je to celostátní, nikoliv jen komunální problém. Fízlováním 18 stupňů v obývácích či nošením druhého svetru nic nevyřešíme. Ale dá se ušetřit na menší intenzitě veřejného osvětlení a jeho včasném vypínání. Uspořit se dá i upuštěním od realizace energeticky náročných a megalomanských záměrů Města na obnovu zbytných akcí, na které, při příznivém budoucím vývoji v oblasti energetiky a hospodářství  ještě zbude místa dost. Také bych při realizaci dalších stavebních  projektů vyžadovala povinné osazování střech fotovoltaickými panely.

ŠUMPERÁCI (STAN A TOP 09)

Odpovídá lídr Karel Hošek.

1. Šumperku podle údajů ČSÚ za posledních 10 let ubyla zhruba desetina obyvatel. Jak chcete tento nepříznivý trend změnit?

Šumperk je krásné město, kde lidé chtějí bydlet, žít a pracovat. Problémem je zablokovaná bytová výstavba předchozím a stávajícím vedením našeho města. Například zde roky chybí pozemky pro stavbu rodinných domů. Lék je tedy stále stejný: stavět, stavět a zase stavět. Je potřeba v Šumperku komplexně aktualizovat 12 let starý uzemní plán, který blokuje rozvoj Šumperka! Zároveň je nezbytné, aby se město konečně pustilo do výstavby městských bytů pro mladé rodiny a seniory. Vhodných lokalit v Šumperku, které jsou v majetku města, je dost. Například lokalita Hedva, pod domovem seniorů, nad ulicí Anglická. Bohužel nikdo nenašel odvahu připravit projektovou dokumentaci, zajistit stavební povolení a případné finanční prostředky ze státního rozpočtu nebo EU.

Nezaměstnanost, dopravní dostupnost a jiné dřívější neduhy našeho města už nejsou tak palčivé, o čemž svědčí rychlý rozmach všech okolních obcí, které nabízejí to jediné, co Šumperk nemá – bydlení.

2. Využívá Šumperk dostatečně svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu? Pokud ne, víte jak to změnit?

Šumperk není cílovou destinací, tou jsou Jeseníky. Město je cílem doplňkovým. Turista si k nám zajede na půl dne, maximálně na den v rámci dovolené v Jeseníkách. Ani na to však ve městě nejsme připraveni. Chybí tu turistické atraktivity i infrastruktura. Symbolický je už vjezd do Šumperka. Ohyzdné reklamy odhání turisty od návštěvy našeho krásného města. Městský turismus nezachrání plánovaný ztrátový projekt muzea v Manufaktuře, ale kvalitní komerční služby, architektura a kulturní akce. Teď je to tak, že pověst města zachraňují malé moderní gastropodniky.

Mým snem je vytvořit v našem městě živý pomník legendárního rodinného domu Šumperák, který je známým architektonickým prvkem socialistické výstavby, který svou vazbou na bruselský styl českého designu a architektury 60. let oslovuje široké masy. Za úvahu stojí také zpřístupnění unikátních středověkých podzemních chodeb pod městem.

3. Podpořili byste v zastupitelstvu investici do stavby nových městských nájemních bytů? Proč?

Samozřejmě. Je to jedna z našich priorit. Městský bytový fond v posledních letech chřadne, nerozvíjí se a pouze se zmenšuje neuváženým rozprodejem. Vzpomeňme záměr stávající koalice zdemolovat anebo prodat bez soutěže bytový dům na Bánskobystrické, který zablokoval na jednání zastupitelstva náš Kamil Navrátil. Nový soukromý vlastník zde vybudoval několik krásných bytů!

Díky nefungujícímu trhu s novými byty v našem městě je nezbytné, aby město co nejdříve vybudovalo nové startovací byty pro rodiny s dětmi. Nová výstavba městských bytů bude pojistkou proti dalšímu enormnímu růstu cen nájmů v Šumperku. Nájemné je už nyní na neúnosné výši.

4. Jak by mohlo město pomoci domácnostem, které trápí růst cen energií?

Možnosti města jsou velmi omezené. Dotování tepla z městských tepláren není spravedlivé a ani to není funkční. Chceme vytvořit funkci městského energetika, který bude vyřizovat dotace a administrativu při zateplení domů, výměně kotlů a instalaci fotovoltaických panelů pro obyvatele Šumperka, aby lidé za energie ušetřili. Je nezbytné prověřit udržitelnost městských tepláren bez využívání obnovitelných zdrojů.

Radnice ale může peněženkám svých obyvatelů pomoci i tak, že nebude nesmyslně zvyšovat městské poplatky, jako tomu bylo v Šumperku letos a loni. Například poplatek za odpady radní zcela neúměrně navýšili a město na poplatcích za dopady vybralo více, než zaplatilo za svoz a likvidaci odpadů. V jiných obcích a městech naopak tyto služby částečně dotují z obecní kasy a motivují  lidi třídit. Je nehorázné, aby vedení Šumperka takto vydělávalo na občanech a lepilo ze zisku z poplatků za odpady bůhví co.

Spustit audio